Wakacyjny WUP

admin

Późnym popołudniem na Olgierda zabrzmiały strofy poezji i akordy gitary. W budynku ZS nr 113 8 lipca 2014 nastąpiło wakacyjne spotkanie kreatorów i krytyków poezji, muzyki… Nasi absolwenci liceum z tego roku i poprzedniego rocznika pojawili się , by omawiać wspólnie wiersze Aleksandra, Grzegorza i Andrzeja. Ci dwaj ostatni także muzykowali „dżemując” na gitarach, dostrajając swoje gusta i cierpliwość słuchaczy..

„Las” Aleksandra ciekawie i przekornie poruszał kwestię relacji człowieka wobec losu, zdarzeń, innych ludzi – w wierszu podmiot liryczny „grał z wiatrem” – co to oznacza? zobaczcie sami…. Natomiast „Czysta wegetacja” Grzegorza mogła być odebrana jako inteligentne wykorzystanie barokowego motywu lustra i swoiste studium schizofrenicznego fatalizmu jednostki zgłębiającej zagadkę własnego istnienia… Na tym tle wiersze Andrzeja wydawały się proste, wręcz banalne, a jednak niezwykle interesujące. Jego „Mariusz T.” podkreśla kluczowy dylemat: jesteśmy TYLKO czy AŻ ludźmi?… W tym niepozornym zdaniu kryją się naprawdę ważne kwestie…. W lipcowych nastrojach, wakacyjnym poczuciu bezczasu trwał WUP, aż po zachód, a może i dłużej… 🙂

dzu