„Zapraszamy do CXXXVII LO – Dzień Kandydata!”

admin

Miła atmosfera, rzeczowość, porządek towarzyszyły gościom i gospodarzom w trakcie Dnia Kandydata w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Olgierda. I właśnie tak w skrócie można zareklamować naszą szkołę. Bezpieczeństwo ucznia, wspierający oraz życzliwi nauczyciele to doskonałe warunki do skutecznej nauki.  Dlatego optymalnie wykorzystujemy naszą nowoczesną bazę dydaktyczną, możemy się pochwalić otwartością na innowacje w każdej dziedzinie życia szkolnego, ale też i konsekwencją w przestrzeganiu przyjętych zasad.

Spotkanie z kandydatami zaczęło się od krótkiej prezentacji multimedialnej i przemówienia Pani Dyrektor. Rodzice i nasi przyszli uczniowie poznali oferowane kierunki kształcenia, typy klas, ścieżkę rozwoju, bogatą propozycję zajęć dodatkowych. Następnie nauczyciele różnych przedmiotów omówili program swoich zajęć, zalety wybranego profilu edukacji i jego kontynuację na poziomie uczelni wyższych.

Po prezentacji goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły, klas, w których uczniowie i nauczyciele przygotowali warsztaty naukowe, pokaz swoich działań, gry, zabawy. Na miejscu można też było uzyskać wiele szczegółowych informacji.

Dzień Kandydata to pierwsze spotkanie przyszłych uczniów ich rodziców z nauczycielami i nową szkołą. Już wkrótce czas na złożenie odpowiednich dokumentów do rekrutacji, a po wakacjach… Z uśmiechem, serdecznie zapraszamy do nas , do CXXXVII LO na Olgierda!

dzu

Szkoła Aktywna Społecznie

admin

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do projektu APS: Szkoła Aktywna Społecznie. W ramach tego programu wczoraj odbył się wykład pt.: Kompetencje społeczne, emocjonalne i zawodowe”, poprowadzony przez Piotra Sobolewskiego.

18.04.2016 – Wszechnica Edukacyjna Targówek

admin

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty nt.7

„Wirówka. Co się dzieje z dziećmi podczas rozstania rodziców i jak można im pomóc?”

18 kwietnia 2016 r. o godz. 17:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

wykład poprowadzi Maciej Tański

Co się dzieje z dziećmi podczas rozstania rodziców?

Jak dzieci w różnym wieku reagują na rozwód?

 

Czy każde rozstanie musi być traumatyczne dla dziecka?

Co sprzyja a co przeszkadza dzieciom w dostosowaniu się do nowej sytuacji rodzinnej?

Co mogą zrobić rodzice a co należy do specjalistów?

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na te i zapewne wiele innych pytań związanych z sytuacją dziecka, którego rodzice się rozstają.

Maciej Tański jest mediatorem specjalizującym się w sprawach cywilnych, przede wszystkim w rodzinnych i gospodarczych, oraz w sporach wewnątrzorganizacyjnych. Jest jednym z pierwszych mediatorów i promotorów mediacji w Polsce, działającym od połowy lat 90. XX wieku. Od 2001 roku związany z Centrum Mediacji Partners Polska (www.mediacja.org) przy Fundacji Partners Polska (www.fpp.org.pl) a od 2002 roku także z Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie. Oprócz pomagania w rozwiązywaniu sporów szkoli nowych mediatorów i pomaga już praktykującym mediatorom w doskonaleniu ich umiejętności. Oprócz działalności w Polsce często pracuje za jej granicami, m.in. w Albanii, Kosowie, Jordanii, zachodnich Bałkanach i Tadżykistanie.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym, ostatnio „Dziecko w rozstaniu rodziców” Wyd. LexisNexis 2013.

Od 2005 jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.