Zajęcia z edukacji prawnej dla licealistów Targówka w ZS Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi 10.2016 r. – 04.2017 r.

admin

Drugi rok z rzędu, dzięki inicjatywie nauczycielki p. Marzeny Romanowskiej, odbywają się w naszej szkole praktyczne zajęcia z edukacji prawnej, którą prowadzą mecenasi związani z Hogan Lovells. Spotkania mogą okazać się pomocne aby wiedzieć kto i w jaki sposób może skorzystać z prawa do dziedziczenia, żeby umieć sporządzić pozew sądowy, umieć zachować się jako strona w procesie sądowym, wiedzieć jakie nam przysługują prawa, jak wygląda umowa kupna-­sprzedaży, a także co przepisy prawa stanowią w sprawie własności intelektualnej, co jest legalne a co nie w przestrzeni internetu …i wreszcie przygotować się do matury rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie!

Terminarz spotkań: 18.10.2016, 08.11.2016, 22.11.2016, 06.12.2016, 20.12.2016, 03.01.2017, 17.01.2017, 31.01.2017, 28.02.2017, 14.03.2017, 28.03.2017, 11.04.2017, 25.04.2017

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Targówka !!!

Michał Szwedo – nauczyciel historii, wos.

17.10.2016 – Wszechnica Edukacyjna Targówek

admin

Serdecznie zapraszamy na wykład
Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

pt. „O czym warto pamiętać, a czasem się zapomina, kiedy pracuje się z uczniem 

z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi„,

który odbędzie się w dniu 10 października 2016 r. o godz. 17:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Wykład poprowadzi dr Piotr Plichta

– Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Autor i współautor około 70 publikacji naukowych w tym monografii „Wypalenie zawodowe pedagogów specjalnych i poczucie sensu życia”. Współredaktor „Wychowania i kształcenia w erze cyfrowej”. Członek i kierownik zespołów badawczych dotyczących niepełnosprawności, stresu i wypalenia zawodowego, korzystania z nowych mediów, agresji elektronicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych i przemocy rówieśniczej. Uczestnik międzynarodowych sieci naukowych zajmujących się problemem cyberprzemocy (COST IS801) oraz wpływu wyglądu na funkcjonowanie społeczne młodzieży (COST IS1210). Członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Obecność uczniów niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkolnictwie ogólnodostępnym, staje się coraz bardziej powszechna. Należy zatem zadbać by ich obecność była nie tylko widocznym przejawem realizowania idei inkluzji (integracji), ale przede wszystkim stała się pozytywnym doświadczeniem przynoszącym korzyści zarówno im jak i ich „typowo rozwijającym się” rówieśnikom. Jednym z podstawowych czynników powodzenia włączania szkolnego są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Niestety, wyniki badań pokazują, że nauczyciele nisko oceniają swoje kompetencje do pracy z takimi młodymi ludźmi.
Wystąpienie będzie poświęcone czynnikom, które mają wpływ na to czy tzw. integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi udaje się czy też ma jedynie fasadowy charakter (czasami stanowi również poważny problem dla społeczności szkolnej). Podniesiona zostanie kwestia błędów, które popełnia się w pracy z uczniami z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestii izolacji, stygmatyzacji a w niektórych przypadkach ryzyka stania się „Innych” uczniów ofiarami przemocy rówieśniczej.
Piotr Plichta

Jak wygląda bogactwo? Odpowiedź znajdziesz w Zachęcie!

admin

29 września uczniowie klas 2A i 3A liceum udali się do Narodowej Galerii Sztuki – Zachęty w Warszawie, aby odkryć dzieła nowej wystawy pt. „Bogactwo”. Jest ona próbą pokazania dwuznaczności tytułowego bogactwa przy pomocy prac 21 artystów.  Już od pierwszej chwili uwagę widzów przyciągają symbole zamożności i dostatku – złoto, prestiżowe marki, biżuteria, wszechobecne dolary.
Jednym z eksponowanych atrybutów bogactwa jest praca pt.„Midas” Maurycego Gomulickiego – złoty stolik zamknięty w gablocie, na którego blacie wyłożona jest piękna biżuteria. Zawiera on w sobie kontekst mitologiczny – nazwa pracy pochodzi od imienia greckiego króla, który pragnął, aby wszystko czego dotknie, zamieniło się w złoto.
Kolejnym dziełem, które szczególnie przyciągnęło uwagę licealistów, jest „Bursztynowy kebab” autorstwa Marii Tobały.  Rzeźba, jak wskazuje tytuł, ma formę bursztynowego kebaba, zainstalowanego w opiekaczu. Artystka odwołuje się do bursztynu, który traktowany jest jako nasze dobro narodowe, jednak nawiązuje również do wybuchu popularności fast foodów w Polsce. Instalację można też potraktować jako ironiczne spotkania dwóch wyobrażeń bogactwa.
Inna praca, która wydała się wielu uczniom interesująca, nosiła tytuł  „Is it safe”. Autorka Ewa Axelrad skupiła się na temacie złotego zęba, który dawniej był odznaką zamożności, ale także formą zabezpieczenia finansowego usytuowanego we własnym ciele, do czego autorka odniosła się w nazwie swojego dzieła.
Podsumowując, wystawa pt. „Bogactwo” zawiera w sobie wiele form i kontekstów, które na własny sposób interpretują, czym jest dobrobyt.

Wiktoria Lesiak, Sara Gańko, kl. 2A LO

Dzień Edukacji Narodowej stał się hybrydą!

admin

Rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej nabrała w 2016 roku szczególnego charakteru, tym razem świętujemy podwójnie!

Dzień Edukacji Narodowej 2016 w naszej szkole stał się hybrydą z Europejskim Dniem Języków!

13. października zbudujemy na hali naszą Wioskę Europejską złożoną z 22. krajów europejskich. Tego dnia dowiemy się między innymi, jak przebiega proces kształcenia w innych krajach, a także poznamy warunki podjęcia studiów w kilku interesujących państwach.

Postaramy się, aby nie zabrakło charakterystycznych dla danego kraju strojów, potraw, czy symboli.

Specjalną atrakcją będzie „wędrówka” po naszej Europie w formie poszukiwania odpowiedzi na różne pytania i wpisywanie ich w Paszport Wioski Europejskiej.

Cechy Wzorowego Nauczyciela znajdziemy na parterze naszej szkoły uzupełniając naklejkami dekorację przygotowaną na Dzień Komisji Narodowej.

Wygraliśmy 10.000 zł na wyposażenie pracowni naukowej!!!

admin

Uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym w ramach programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP.

Udało się!!! ZS113 znalazł się wśród 30 najlepszych szkół z całej Polski nagrodzonych 10000 złotych na sprzęt laboratoryjny!
Niezmiernie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali, kibicowali, angażowali się w zdobywanie głosów, zachęcali innych i trzymali kciuki za naszą wygraną w konkursie Adamedu na film edukacyjny! Uczniowie klasy 2LO stworzyli świetny filmik, który zaprowadził nas do wygranej! Dziękujemy i gratulujemy!

Zwycięski filmik możecie obejrzeć tutaj