Lekcje o prawach człowieka

admin

W marcu rozpoczną się w naszym liceum działania w ramach nowego programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: „Lekcje o prawach człowieka”.

Lekcje mają na celu:

1. Przybliżenie uczniom (młodym obywatelom) tematyki praw i wolności człowieka, zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami, a także możliwościami dochodzenia praw (mechanizmy ochrony praw i wolności).

2. Zapoznanie uczniów z tematyką uchodźczą lub pogłębienie ich wiedzy w tym obszarze (pojęcia, prawa cudzoziemców, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, język nienawiści, przestępstwa motywowane nienawiścią).

3. Zapoznanie uczniów z tematyką przeciwdziałania dyskryminacji lub pogłębienie ich wiedzy w tym obszarze (pojęcia, łańcuch dyskryminacji, matryca dyskryminacji, piramida Allporta, język nienawiści itp.).

4. Zapoznanie uczniów z historią i obecną działalnością Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Michał Szwedo

Nasze liceum przystąpiło do projektu „Adwokat przydaje się w życiu”

admin

W tym miesiącu rozpoczęły się zajęcia dla uczniów naszego liceum w ramach warszawskiego projektu „Adwokat przydaje się w życiu” w ramach współpracy z Izbą Adwokacką w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji.

Celem projektu jest budowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, przedstawienie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń, na które może natrafić młodzież wchodząca w dorosłość. Założenia projektu dążą do poprawy znajomości podstawowych zagadnień prawnych, rozszerzając wiedzę zdobytą na lekcjach. Mają one przekonywać, dlaczego korzystne jest szukanie pomocy u adwokatów oraz kiedy i w jaki sposób warto o tę pomoc się zwrócić. Projekt ma również za zadanie obalać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące pomocy prawnej.

  • W ramach projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy będą prowadzić zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych:
  1. Blok karny
  2. Blok cywilny
  3. Blok związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zagadnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
  4. Wykonywanie zawodu adwokata, pozycja adwokata w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Biała szkoła w Pieninach

admin

27 stycznia uczniowie naszego liceum wraz z młodszymi kolegami z gimnazjum bezpiecznie wrócili z pięciodniowego wyjazdu narciarsko – snowboardowego w Sromowcach Wyżnych w Pieninach.

Cóż to był za wyjazd! Każdy amator białego szaleństwa pod opieka nauczycieli wf miał możliwość udoskonalić swoje umiejętności narciarsko – snowboardowe w ośrodku narciarskim w Kluszkowcach.

Prócz głównej atrakcji wyjazdu, jaką niewątpliwie była jazda na nartach i snowboardzie, w miłej i sprzyjającej atmosferze realizowaliśmy zadane przez nauczycieli tematy z poszczególnych przedmiotów, unikając tym samym nagromadzenia zaległości szkolnych.

Podczas wyjazdu dominowała radosna i przyjazna atmosfera, nawiązało się wiele nowych znajomości, a co najważniejsze obyło się bez wypadków.

Więcej takich inicjatyw, szkoło!

Michał Gałecki 3A