„Schuman! Szkoła z charakterem!”

admin

W ostatnią środę kwietnia w CXXXVII LO im. R. Schumana odbyło się spotkanie dla kandydatów do liceum. To tzw. dzień otwarty, podczas którego kończący gimnazjum uczniowie mogą zapoznać się z ofertą naszej szkoły i osobiście porozmawiać z nauczycielami z Schumana.

Na spotkaniu zjawiło się wiele osób. Rodzice i ich podopieczni z uwagą słuchali pani dyrektor Jolanty Kaczmary sprawnie przedstawiającej propozycje edukacyjne liceum w prezentacji multimedialnej. Zgromadzeni obejrzeli też film przygotowany przez szkolną telewizję Schum TV, czyli uczniów Maksymiliana, Julię i Bartka z klasy 2B. Montaż kilkunastu wybranych scen z bogatego życia szkolnego ukazał, jak wiele dzieje się w naszej szkole, jak ciekawie i kreatywnie można łączyć naukę oraz rozwój w różnych dziedzinach.

Następnie goście rozeszli się po budynku liceum, zajrzeli do pracowni, gdzie czekały na nich przygotowane atrakcje związane np. z przedsiębiorczością, chemią, językami obcymi. Swoje stanowisko na patio miała również animacja kultury, a także nauka języka japońskiego. Do końca spotkania nauczyciele różnych przedmiotów odpowiadali na pytania młodych kandydatów.

Niedługo matura. Ale nasze liceum już dziś pomyślnie przeszło pierwszy ważny egzamin w tym roku szkolnym. Sprawna organizacja, rzeczowa i jasna informacja, zaangażowanie kadry i licealistów okazały się bardzo dobrą wizytówką Schumana. Udowodniliśmy, że CXXXVII LO można zaufać. Udowodniliśmy, że to szkoła z charakterem!

dzu

Wszechnica Edukacyjna Targówek: Fonoholizm – nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych

admin

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt.:

„Fonoholizm – nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych.

O czym powinniśmy pamiętać, aby w sposób odpowiedzialny korzystać z mediów cyfrowych?”

w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 17:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Kondratowicza 20.

Wykład poprowadzi

 dr Maciej Dębski

– socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22.000 uczniów oraz 3.500 nauczycieli. W roku 2016 wdrożył  eksperyment społeczny odcięcia ponad 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, internetu, gier on-line playstation, telewizji).

Nie ulega żadnej wątpliwości, że żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego. Co roku jesteśmy zaskakiwani nowymi rozwiązaniami technologicznymi, innowacyjnymi urządzeniami, mającymi ułatwić nam życie, dbanie o zdrowie, czy zabezpieczyć kreatywne spędzanie czasu wolnego. Nowe technologie, media cyfrowe, w szczególności zaś urządzenia mobilne, stają się coraz częściej narzędziami szeroko rozumianej komunikacji, realizacji własnych pasji, kontroli procesów życiowych, a ich wykorzystywanie ma miejsce praktycznie codziennie[…]Niekiedy jednak niekontrolowane wykorzysty-wanie mediów cyfrowych może prowadzić do atrofii więzi społecznych, wpływając negatywnie na dobrostan psychiczny i zdrowie somatyczne użytkownika. W skrajnych przypadkach brak kontroli może generować silne uzależnienia oraz takie problemy, jak hazard, ubóstwo, zaburzenia psychiczne czy bezdomność”. dr M. Dębski Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych.

„Artystyczna wiosna”

admin

Pożegnanie zimy to także nowe inspiracje i wyzwania dla młodych artystów. W konkursie „Teatralia” zorganizowanym przez ZS nr 40 w Warszawie uczestniczyli licealiści z Schumana ukazując swój kunszt taneczny i wokalny.

Z powodzeniem wystąpiła Daria Huzar z klasy 1A. Gracja rytmu w jej wykonaniu oraz ciekawy układ choreograficzny znalazły uznanie publiczności i jurorów. Mimo kontuzji nasza zdolna licealistka zdobyła III miejsce. Także w kategorii śpiewu swoją moc ukazał ekspresywny głos Zuzi Truszewskiej, też z 1A przenikający emocjami olbrzymią salę, w której odbywał się koncert.

Z pewnością udział w Teatraliach był cennym, motywującym doświadczeniem. Jednak przed nami już następne artystyczne wydarzenie. Tym razem w naszej szkole odbędzie się już 17 maja Festiwal Filmowy „Wszystkie strony Wisły” – dokładne informacje oczywiście w Librusie.

dzu

23

„WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO”.

admin

Szkoła została wyróżniona zaproszeniem do udziału w ogólnopolskim projekcie pilotażowym pt. „WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO”.

Dzięki projektowi już wszyscy nauczyciele liceum będą posiadać certyfikat tutora. Więcej informacji na stronie: www.tutoringszkolny.pl

Co to jest tutoring?

Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Wzmacnia poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań.

Pierwotnie tutoring był praktykowaną w znanych uczelniach brytyjskich (Oxford, Cambridge) metodą pracy akademickiej profesora ze studentem, gdzie ten pierwszy pomaga temu drugiego zaplanować rozwój, a następnie wspiera i czuwa nad realizacją planów. Metoda tutoringu z powodzeniem wykorzystywana jest jednak w środowiskach nie-akademickich, w organizacjach pozarządowych czy właśnie w szkołach na różnych etapach edukacji.

Celem ogólnym tutoringu szkolnego jest wspieranie ucznia (podopiecznego) w rozwoju, prowadzenie go do mądrości i dojrzałości.

Cele szczegółowe to:

lepsze poznanie samego siebie, rozpoznanie własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron i praca na nich,

kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego i życiowego),

nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych w szkole i poza nią.

Aby zrealizować te cele potrzeba na to czasu, uwagi i regularności – między innymi tymi cechami tutoring wyróżnia się spośród innych metod edukacyjnych.

Dlaczego Deutsch? – warsztaty języka niemieckiego z native speakerem

admin

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli dzisiaj w warsztatach językowych prowadzonych przez panią Mareike zum Felde, która obecnie jest studentką nauk politycznych na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Ludwig-Maxililians-Universität München), a jeszcze kilka lat temu pracowała w naszej szkole wspierając nas – nauczycieli języka niemieckiego – w codziennej pracy.

„Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?” Jakie perspektywy mają młodzi ludzie w Polsce i Niemczech? Co zrobić, aby studiować w Niemczech? – to główne tematy dzisiejszych zajęć.

Podczas warsztatów uczniowie uzyskali informacje o studiach w Niemczech, o sposobach ubiegania się o przyjęcie na niemiecką uczelnię i otrzymania stypendium. Ponadto mogli pogłębić swój język niemiecki, przełamać barierę językową i pozbyć się strachu przed swobodnym mówieniem.

Po dzisiejszym dniu żaden z naszych uczniów nie ma wątpliwości, że warto uczyć się języka niemieckiego, ponieważ jest on jednym z najczęściej używanych języków w Europie. Znajomość języka niemieckiego daje możliwość studiowania i pracy w Niemczech, a także zwiększa szanse zawodowe na ryku pracy.

Nasze liceum oferuje naukę języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą bardzo dobre wyniki matur. Uczniowie mogą również pogłębiać znajomość języka niemieckiego podczas udziału w wymianie polsko-niemieckiej, w projektach edukacyjno-językowych w krajach niemieckojęzycznych, spotkaniach z przedstawicielami Ambasady Niemiec oraz w programie DSDII (Deutsches Sprachdiplom poziom B2/C1).

Zapraszamy do nas!!!

Aneta Kmiecik