ZEBRANIA Z RODZICAMI

Urszula Nakielska

Zebrania z Rodzicami odbędą się według następującego harmonogramu:

2.09.2019 (poniedziałek), godzina 17.30 – Rodzice uczniów klas pierwszych po gimnazjum

4.09.2019 (środa), godzina 17.30 – Rodzice uczniów klasy 0, klas pierwszych (po szkole podstawowej) oraz klas drugich i trzecich