Urszula Nakielska

Egzamin pilotażowy z języka niemieckiego za nami!

Uczniowie z klasy 3/2 realizujący program DSD I wzięli udział w pilotażowym egzaminie ustnym z języka niemieckiego.

Uczestnicy egzaminu obejrzeli dwie symulacje egzaminu w wykonaniu Magdaleny Frydrych oraz Michała Reka z klasy 1/B, którzy prezentowali swoje umiejętności językowe przed komisją egzaminacyjną w składzie Birgit Mohr, Aneta Kmiecik i Katarzyna Korjat. Po obejrzeniu egzaminów uczniowie uczestniczyli w rozmowie z panią Mohr dotyczącej przebiegu egzaminu. Otrzymali również wiele cennych rad, dzięki którym będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu.

Warto wspomnieć, że egzamin DSD I odbywa się tylko w licencjonowanych publicznych szkołach. Składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej.
Część ustna to rozmowy na tematy dotyczące życia codziennego oraz prezentacja przygotowana przez uczniów połączona z pytaniami komisji egzaminacyjnej dotyczącymi przedstawionego tematu. Część pisemna obejmuje natomiast produkcję tekstu, rozumienie tekstu czytanego oraz rozumienie ze słuchu.

Prawdziwy egzamin DSD 1 odbędzie się w naszej szkole 14 marca – część pisemna oraz 28 marca – część ustna.

A.Kmiecik / K. Korjat