Grażyna Grzegorczyk
Nadchodzi CZAS naszego patrona – ROBERTA SCHUMANA !!!
W tym tygodniu obchodzimy 9 MAJA – DZIEŃ EUROPY !!!
        9 maja przypada rocznica podpisania historycznej deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r., Robert Schuman zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch kolejnej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska!