Urszula Nakielska

„Artystki z Schumana. Wystawa już otwarta!”
Ach, to lato gorące! Nie tylko w błękitach! … 9 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „PLANETA CZŁOWIEK”. Oczekiwane od tygodni wydarzenie artystyczne zgromadziło żywo zainteresowaną sztuką współczesną publiczność. Wystawa jest efektem współpracy Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej ze CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałam Dwujęzycznymi im. R. Schumana w Warszawie. Nasze uczennice wzięły udział w III edycji projektu Port Prochownia pod kierunkiem pani Martyny Skrednów i pana Tomasza Daszczuka, koordynatorów projektu, a także pań Ewy Hiller i Katarzyny Moszczyńskiej, kuratorek wystawy.
Przygotowanie wystawy poprzedziły interdyscyplinarne zajęcia, najpierw na terenie szkoły, a potem w Starej Prochowni SCEK. Ich uczestnicy, jak czytamy w ulotce, podjęli się skonfrontować z pytaniami: „Co znaczy być człowiekiem we współczesnym świecie?”, „Czym dla nich jest człowieczeństwo?”, „Jak ukazać swoje refleksje w zamkniętej formie artystycznej, jak doprowadzić do interakcji, dialogu z odbiorcą?”. Dodatkowym utrudnieniem było zadanie skorzystania w procesie przygotowywania rzeźb i instalacji z przedmiotów wytworzonych przez człowieka. A zatem, recyklingowa proweniencja wystawy symbolicznie wprowadza pierwiastek dekonstrukcji i transpozycji semantycznej, implikowania nowych znaczeń.
Wydarzenie zainicjował performance „4 razy JA”, zaprezentowany wewnątrz budynku. Oryginalna forma teatralna o sugestywnym rozplanowaniu przestrzennym zaskoczyła widzów śmiałym kolażem statyki i ruchu, wewnętrznej refleksji z ekspresją tańca i muzyki. Multiplikowane JA ostatecznie okazało się pytaniem skierowanym do publiczności, które młode performerki odważnie „wycelowały” w publiczność burząc brutalnie koncept dystansu scenicznego: „A ty? Którego JA się wstydzisz?”…
No i sama wystawa! Nie ukrywam, że od pierwszych chwil poczułem się mile zaskoczony i bardzo dumny z naszych licealistek! Instalacje, rzeźby przez nie przygotowane, a nawet komentarze do nich były przejawem dojrzałej wypowiedzi artystycznej. Konsekwencja tematyczna, stylistyczna i materiałowa stanowiły o spójności i efektywności ekspozycji. Jednocześnie poszczególne dzieła zachowały swoją odrębność i zindywidualizowanie. Młode artystki świetnie poradziły sobie z wyznaczonymi im zadaniami przez koordynatorów projektu i kuratorki wystawy. Interakcja i dialog z publicznością ewokowały wręcz ukryty potencjał wrażliwości i intelektu zwiedzających, którzy pochylić się musieli nad problematycznymi aspektami antropocenu.
„PLANETA CZŁOWIEK” to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w życiu kulturalnym Schumana w tym roku szkolnym. Zdecydowanie warto zobaczyć, jak nasi uczniowie tworzą sztukę, jaką do tej pory mogliśmy widzieć chociażby w salach Zachęty lub CSW Zamek Ujazdowski.
Serdecznie gratulacje dla autorek wystawy: Julia Rączka, Karolina Mazurczak, Aleksandra Markiewicz, Julia Jeżewska, Oliwia Obszarny, Patrycja Bartłomiejczyk!
dzu