Blog

Egzamin pilotażowy z języka niemieckiego.

Urszula Nakielska

Egzamin pilotażowy z języka niemieckiego za nami!

Uczniowie z klasy 3/2 realizujący program DSD I wzięli udział w pilotażowym egzaminie ustnym z języka niemieckiego.

Uczestnicy egzaminu obejrzeli dwie symulacje egzaminu w wykonaniu Magdaleny Frydrych oraz Michała Reka z klasy 1/B, którzy prezentowali swoje umiejętności językowe przed komisją egzaminacyjną w składzie Birgit Mohr, Aneta Kmiecik i Katarzyna Korjat. Po obejrzeniu egzaminów uczniowie uczestniczyli w rozmowie z panią Mohr dotyczącej przebiegu egzaminu. Otrzymali również wiele cennych rad, dzięki którym będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu.

Warto wspomnieć, że egzamin DSD I odbywa się tylko w licencjonowanych publicznych szkołach. Składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej.
Część ustna to rozmowy na tematy dotyczące życia codziennego oraz prezentacja przygotowana przez uczniów połączona z pytaniami komisji egzaminacyjnej dotyczącymi przedstawionego tematu. Część pisemna obejmuje natomiast produkcję tekstu, rozumienie tekstu czytanego oraz rozumienie ze słuchu.

Prawdziwy egzamin DSD 1 odbędzie się w naszej szkole 14 marca – część pisemna oraz 28 marca – część ustna.

A.Kmiecik / K. Korjat

WARSZTATY Z  WARSZAWSKIM INSTYTUTEM BANKOWOŚCI

Urszula Nakielska

WARSZTATY Z  WARSZAWSKIM INSTYTUTEM BANKOWOŚCI

W lutym rozpoczęliśmy współpracę z Warszawskim Instytutem Bankowości. W ramach współpracy przystąpiliśmy do projektu „Bakcyl”, który stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pierwszym owocem naszej współpracy były całodniowe warsztaty w dniu 15 lutego br., podczas których pracownik instytucji bankowej pokazywał uczniom w jaki sposób inwestować swoje oszczędności, przedstawił rodzaj inwestycji, stopień ryzyka i wreszcie jak się do tego zabrać.

M. Szwedo

WALENTYNKI

Urszula Nakielska

WALENTYNKI

Walentynki (14.02) – dzień, w którym każdy z nas pokazuje swoją miłość, zaufanie oraz troskę swoim najbliższym. Tego roku, uczniowie naszego Liceum celebrowali wspólnie to święto poprzez pocztę walentynkową zorganizowaną przez Samorząd uczniowski. Miłość oraz przyjaźń zasługują na szczególne podkreślenie, jednakże nie zapominajmy o tym, aby kochać i dziękować innym za to, że po prostu są …każdego dnia! „Miłość nie istnieje w sobie ale w nas” – Marcel Proust

Matej Pakulski

„Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” dla Schumana!”

Urszula Nakielska

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” dla Schumana!”

W pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego odbyło się wręczenie Honorowych Wyróżnień Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. W najnowszej edycji o Wyróżnienie ubiegało się 65 szkół, nagrodzono 20 projektów. Nagrody wręczono w pięciu konkursowych kategoriach: szkoła z pomysłem na uczenie, na kulturę, aktywność społeczną, na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,  z pomysłem na…

W konkursie startowały placówki edukacyjne wszystkich poziomów. Tytuł „Szkoły z pomysłem na kulturę” uzyskało w Warszawie 6 szkół. CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie po raz pierwszy wzięło udział w tym konkursie i od razu zdobyło ów honorowy tytuł.

Tytuł „Szkoła z pomysłem” podkreśla innowacyjność i kreatywność danej szkoły, ciekawe inicjatywy oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Nie dziwi zatem, że nasz Schuman otrzymał owe Wyróżnienie. Od lat bowiem na Olgierda wiele się dzieje, a zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, dzielnie wspierani przez Dyrekcję, przeprowadzają wiele działań związanych animacją kultury, integracją środowiska lokalnego, a nawet ze współpracą z młodzieżą z innych krajów!

dzu

„W Schumanie nigdy nie może być nudno!”

Urszula Nakielska

„W Schumanie nigdy nie może być nudno!”

Rano życie naszej szkoły było takie jak zawsze. Uczniowie rozmawiali na przerwach, a potem szli na lekcje. To wszystko zmieniło się jednak, gdy na drugim piętrze pojawili się niezapowiedziani goście z Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, których zaprosił nasz szkolny opiekun od doradztwa zawodowego.

Przygotowali oni dla nas kilka atrakcji. Prezentowali kosmetyki własnej produkcji oraz sprzęt, który jest używany przez studentów np.: wagę do mierzenia ilości tłuszczu w organizmie, urządzenie do badania skóry twarzy.

Największą popularnością wśród naszych uczniów, ale i pracowników szkoły, cieszył się jednak zabieg kosmetyczny wykonywany przez tamtejszą uczennicę. Polegał on na nawilżeniu skóry poprzez zanurzenie jej w gorącej parafinie. Do odnowy dłoni ustawiały się długie kolejki, które nie znikały nawet po dzwonku na lekcje. Warto przy tym zaznaczyć, że także chłopcy skorzystali z okazji, by zadbać o swoją urodę.

Taka forma odkrywania uczelni, jakie oferuje nam rynek edukacji po maturze,  była naprawdę ciekawa. Mamy nadzieję, że nasza szkoła zaskoczy nas jeszcze niejednym takim wydarzeniem.                                                                     Małgorzata Pieniążek kl.1C

„Poetki, poeci z Schumana!”

Urszula Nakielska

„Poetki, poeci z Schumana!”
Wieczór Uczniowskiej Poezji na trwale wpisał się już tradycję 137 Liceum im. R. Schumana. Od lat konsekwentnie wzbogaca pejzaż artystyczny szkoły. Odkrywa nowe konstelacje utalentowanych młodych twórców, inspiruje kolejne roczniki.
Na wieczorne spotkanie z poezją naszych uczniów stawiła się grupka bezinteresownych sympatyków twórczego słowa, indywidualności i kreatywnej wyobraźni. Swoje utwory zaprezentowali weterani WUP-ów: Igor, Kornelia. Natomiast udanym debiutem mogą pochwalić się: Natalia, Julia i Piotr. Na kolejne spotkanie swoje utwory zapowiedzieli już: Ola, Krzysztof, a i pewnie pojawią się także Grzegorz oraz Andrzej ze swoimi tekstami.
Omawiane przez nas dzieła młodych poetów okazały się bardzo ciekawe i różnorodne pod względem tematyki i przyjętej konwencji wyrazu. Igor zaskakiwał eksperymentem, sprawnym warsztatem techniki poetyckiej, gry lingwistycznej na praktycznie każdym poziomie – semantycznym, składniowym, leksykalnym, a nawet morfologicznym. Przeplatał język potoczny z neologizmami, stylem wysokim. Tworzył wieloznaczne konstrukcje graficzne z pozornie chaotycznej strofiki wiersza.
Kornelia „podstępnie” harmonijną budową utworu, płynnym rytmem wersyfikacji i rymów wprowadziła na zasadzie prowokacji artystycznej ekspresywizm kontrastujący kolokwialnym charakterem ze stylem wysokim. Efekt? – reinterpretacja utworu jako koncept wiersza.
Natalia skupiła się na liryce refleksji. Operując pauzą i powtórzeniami budowała nastrój, intelektualne napięcie między przekazem autorki a czytelnikami. Tropy poetyckie kreowały obraz świata przedstawionego subtelnie, akcentując wrażliwość podmiotu.
Natomiast wiersze Piotra zwracały na siebie wizyjnością i sugestywnością. Ciężar gatunkowy leksyki odwoływał się do poważnych zagadnień i tradycyjnych toposów kultury. Autor pośrednio stawiał pytania egzystencjalne, ale też zarazem skłaniał się do niepokojących prognoz…
Styczniowy Wieczór Uczniowskiej Poezji był niezwykłym wydarzeniem. Schuman zamiast szkołą – okazał się akademią magicznego słowa: liryka! Zapraszamy na przełomie lutego i marca na następny WUP, tym razem na swój sposób jubileuszowy, bo 25.
dzu

„i im częściej słucham czegoś
co ledwo samo siebie słyszy
tym mocniej mi wiatr wieje po żebrach
i mi rozwiewa czułe bicie serca
tym gorszą mam akustykę ciała”

„C2 HaHaHaHaHa i (wołacz) wzdych – recepturą czystą na płynny języka sporów sztych,
spożywki syntetyczne jak ich artificial bilingual schools of economics
których kąt refleksji do czół w Londyńskim dymie wpływa
ofiarom szklanej ery za bezcen domy ofiaruje”

„Cisza.
Już nic nie będzie takie samo jak kiedyś.
Gdy byliśmy tacy niewinni, tacy szczęśliwi.
Kiedyś jak lato słoneczne,
dziś jak jesień deszczowa.
Pytam się, czy da się zmienić świat?
Odpowiadam: a czy da się zmienić pory roku?
Cisza.”
„Nie będzie żadnych lirycznych westchnień
W dniu, który niby tego wymaga
Ani kwiatków i czekoladek
Wtedy, gdy poziom wymagań spada”

mde

„Antropomorfo, heterotopia, trajektorie… Licealiści z Schumana na spotkaniu ze sztuką współczesną”

Urszula Nakielska

„Antropomorfo, heterotopia, trajektorie… Licealiści z Schumana na spotkaniu ze sztuką współczesną”
Przed feriami, w słoneczny czwartek, licealiści ze 137 LO im. R. Schumana udali się na zajęcia warsztatowe do Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Ich zadanie polegało na samodzielnej analizie i interpretacji dwóch wystaw. Wskazówkami były dla uczniów karty pracy z dokładni ujętymi zagadnieniami.
Projekt „Czekając na kolejne nadejście” zadaje pytanie o sposoby odnajdowania miejsca w zmieniającym się świecie i możliwości przygotowania się na to, co nadchodzi. Powstał przy współpracy z artystami litewskimi, ponieważ wpisuje się w stulecie odzyskania niepodległości przez oba kraje, a także w oparciu o wspólną historię obu państw.
Wystawa Wojtka Pustoły „CUT” to z kolei refleksja nad tradycyjnymi wartościami w sztuce. Są nimi piękno, szacunek wobec natury. Symbolizuje je praca włoskich rzeźbiarzy w miejscowości Carrara, która słynie z unikatowych marmurów. Wystawa demaskuje także olbrzymi „biznes” związany z marmurem. Doprowadza on do zaniku lokalnej tradycji, artyzmu, gdyż ludzi zastępują roboty obrabiający marmur według komputerowych programów. W efekcie postęp technologiczny, pogoń za zyskiem wywołują konflikty i napięcia wśród osób zajmujących się obróbką białej skały, niszczą ich artystyczne marzenia…
Uczniowie Schumana dzielnie starali się rozgryźć twardy orzech współczesnej sztuki. Instalacje, kolaże, sample, remiksy i komposty(!) artystyczne nie były im straszne. Oczywiście, zadania nie należały do łatwych. Lecz dzięki temu satysfakcja z ich realizacji była większa.
dzu

„Studniówka maturzystów z Schumana”

Urszula Nakielska

„Studniówka maturzystów z Schumana”

Dokładnie 107 dni przed egzaminem maturalnym, 19 stycznia 2019 r. odbyła się Studniówka uczniów naszego liceum. Po prawie trzech latach wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i osiągania wyznaczonych celów, mieliśmy okazję do spędzenia jednej nocy na zabawie bez zmartwień oraz stresu związanego z nadchodzącym egzaminem maturalnym.

Punktualnie o godz. 19.15 w hotelu Złote Dęby rozpoczęła się uroczystość, którą uświetnili swoją obecnością  Pan Burmistrz Sławomir Antonik wraz z żoną, dyrekcja naszego liceum w osobie Pani Dyrektor Jolanty Kaczmary oraz zaproszeni goście. Po ceremonii powitania krótkie przemówienia wygłosili Pan Burmistrz oraz Pani Dyrektor.

Tradycyjnie bal studniówkowy rozpoczął polonez w wykonaniu przyszłych maturzystów, przygotowany przez Panią Wiolettę Marczewską i Pana Andrzeja Kamińskiego. Staropolski taniec poprzedziły słowa  wieszcza – Adama Mickiewicza – „Poloneza czas zacząć”, które zacytowała Pani Jolanta Kaczmara. Nasi goście obejrzeli również walca  wiedeńskiego w wykonaniu uczniów z klasy 3A, do którego choreografię przygotowała mama naszej koleżanki –  Pani Katarzyna Huzar. Po tańcu przyszła pora na podziękowania i kwiaty dla dyrekcji, grona pedagogicznego, wychowawcy oraz rodziców. Na zakończenie oficjalnej części studniówki wspólnie z naszymi nauczycielami zatańczyliśmy taniec do utworu Adele. Następnie przyszedł czas na zdjęcia grupowe, gratulacje oraz rozmowy z obecnymi.

Właściwa zabawa rozpoczęła się zaraz po ciepłym posiłku. Parkiet dość szybko zapełnił się tańczącymi. Około godz. 22 mieliśmy okazję obejrzeć popisowe występy wokalne i taneczne naszych koleżanek i kolegów. Atrakcjami uroczystości były studio fotograficzne, w którym robiliśmy sobie zabawne zdjęcia z wykorzystaniem gadżetów oraz mini bar z pysznymi bezalkoholowymi drinkami.

Czas płynął wszystkim zdumiewająco szybko i nim się spostrzegliśmy, wybiła godzina trzecia nad ranem. Przyszedł czas na zakończenie zabawy. Z pewnością ta niezwykła noc pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Teraz pozostało nam jak najlepiej wykorzystać okres przygotowań do ważnego momentu – matury, po której zaczniemy kolejny etap naszego życia.

Zuzanna Truszewska kl. 3A