Katarzyna Pyrczak

W czwartek 11 stycznia 2018r. został przeprowadzony w naszej szkole ustny egzamin z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom II, poświadczający znajomość języka na poziomie B2 lub C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Miło mi poinformować, że nasi uczniowie uzyskali najwyższe wyniki, a ich umiejętności językowe  ocenione zostały na poziomie C1.

Deutsches Sprachdiplom II wieńczy sześć lata nauki języka niemieckiego naszych uczniów, którzy właśnie u nas rozpoczęli naukę tego języka.

Egzamin DSD II to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju. Spełnia on wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich. Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. I co najważniejsze absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

100% poziom zdawalności egzaminu to ogromny sukces nie tylko uczniów, lecz również nauczycieli  – p. Birgit Mohr, p. Anety Kmiecik oraz p. Joanny Murzyn – realizujących program DSD w naszym liceum.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

           Aneta Kmiecik