Urszula Nakielska

W sobotę 2 marca grupa 15 uczniów z klasy 3/1 przystąpiła do egzaminu z języka francuskiego DELF na poziomie A2.

Egzamin składał się z części pisemnej oraz ustnej. Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające praktyczne umiejętności językowe takie jak: rozumienie dokumentów ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, musieli również napisać 2 wypracowania w języku francuskim. W czasie egzaminu ustnego losowali tematy, do których musieli wyglosić monolog oraz odegrać dialogi z egzaminatorem.

Czekamy teraz na wyniki!

UNA