Od 2008 roku najpierw w Gimnazjum Nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana a teraz w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana prowadzimy szeroko pojętą edukację ekologiczną. Na stronie zamieszczamy materiały związane z początkami Eko-edukacji.

Laboratorium słoneczne w naszej szkole!

W Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schumana opracowano autorski projekt zorganizowania Szkolnego Laboratorium Wykorzystania Energii Słonecznej. Projekt został laureatem Konkursu Grantowego 2007/2008 „Szkoła z klimatem” zorganizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Grant ufundowała spółka Vattenfall Heat Poland. „Laboratorium słoneczne” znajduje się w mieszkaniu przy szkole, w którym poprzez zastosowanie urządzeń solarnych, takich jak ogniwa fotowoltaiczne i kolektor słoneczny, wykorzystana zostaje energia słoneczna do ogrzewania wody, zasilania żarówek energooszczędnych i grzałki elektrycznej. Nasze laboratorium jest miejscem dostępnym dla uczniów okolicznych szkół i osób dorosłych zaangażowanych w propagowanie postaw poszanowania środowiska naturalnego. Znajduje się tam biblioteczka z książkami, czasopismami i broszurami tematycznie związanymi z ochroną środowiska.

                                                                                                                                                                                                                                    Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

W dniu 28 kwietnia 2011 roku w odbył się kolejny, VIII Festiwal Nauki. Jedną z najciekawszych atrakcji festiwalu było otwarcie Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt powstał przy wsparciu Wydziału Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Targówek i darczyńców – firmy Viessmann.      Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii zostało otwarte przez symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali m. in. Pani Jolanta Kaczmara – Dyrektor Gimnazjum nr 142, Pan Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. ST. Warszawy, Pan Zbigniew Poczesny – przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek, Pan Grzegorz Zawistowski – Burmistrz Dzielnicy Targówek, Pan Sławomir Antonik – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek oraz Pan Sebastian Walerysiak – Dyrektor firmy Viessmann.
Po uroczystym otwarciu przedstawiciele darczyńcy zaprezentowali zasady działania instalacji a także przedstawili osiągnięcia firmy Viessmann w budowie urządzeń służących podnoszeniu efektywności energetycznej i wykorzystaniu lokalnych źródeł energii pochodzących ze słońca, biomasy i otoczenia.
Urządzenia Edukacyjnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, oparte na darmowych kolektorach słonecznych, pompie ciepła i baterii fotowoltaicznej będą nie tylko służyły jako wspomaganie systemu energetycznego szkoły ale przede wszystkim mają promować wśród uczniów warszawskich szkół zagadnienia związane z ochroną środowiska, wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii oraz optymalizacją jej zużycia. Laboratorium to naocznie pozwoli uświadomić młodzieży, jak działają odnawialne źródła energii i jakie z tego płyną korzyści dla środowiska.

(tekst pochodzi ze strony http://infrastrukura.um.warszawa.pl/)

Piszą o nas

Miasto Stołeczne Warszawa- Biuro Infrastruktury (www.infrastruktura.um.warszawa.pl)

wydało broszurę „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”, w której opracowano syntezę działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych w sektorze mieszkalnictwa, budownictwa, transportu, handlu, przemysłu, przesyłu i dystrybucji energii zgodnie z wytycznymi UE. Godnym podkreślenia jest fakt, ze aktywność Warszawy na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju jest dostrzegana i doceniana przez społeczność międzynarodową, czego przejawem było powierzenie Polsce zorganizowania w listopadzie 2013 r. w naszym mieście XIX Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP19.

To największe na świecie wydarzenie o tak ważnym charakterze stanowiło znakomitą okazję do zaprezentowania zasad zrównoważonego rozwoju  Warszawy.

W w/w broszurze w rozdziale 4.6. „Działania w sektorze przesyłu energii i dystrybucji energii” przedstawione są również działania naszej szkoły na rzecz wykorzystania energii odnawialnej w ECOŹE- fot. s. 25.  

Eko – bus

W ramach działalności i promocyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii edukacyjnej (w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii) przyjechał do naszej szkoły 11 lutego 2015 r. Autobus Energetyczny. Akcja ma charakter ogólnopolski i określona jest  w programie „Warszawska Energia – od poznania do EKO – działania”. Prezentowaną ekspozycję obejrzało 150 uczniów z gimnazjum i liceum. Uczniowie poznali różne  sposoby oszczędzania energii i poszerzyli wiadomości o działaniu urządzeń solarnych. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu. To także badanie przyczyn zachodzenia tych zmian i podejmowanie  działań, aby przeciwdziałać owym negatywnym procesom. Mają zachęcić każdego do podejmowania wysiłku na rzecz ochrony klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku. Autobus stanowi  mobilne centrum informacyjno – edukacyjnego. Zawiera min. sugestywne, plastyczne dane o ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych, infrastrukturze wodno – ściekowej, bezprzewodowym sterowaniu oświetleniem i ogrzewaniem, energooszczędnym oświetleniu, inteligentnych sieciach energetycznych. Każdy z nas przyczynia się do powstawania zagrożeń dla klimatu. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem będą tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. 

Wizyta EKO – busa wpisuje się w naszą szkolną tradycję działań na rzecz zdrowia i ekologii. To kolejny przykład tego, jak doceniamy wychowanie młodego człowieka jako obywatela dbającego nie tylko o swoją karierę, lecz także o wspólne dobro, jakim jest nasza natura, nasza planeta. 

                         

Edukacyjne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii pod patronatem

  • Udostępnij :