Katarzyna Pyrczak

W 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej pod budynkiem Urzędu Dzielnicy Targówek odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Złożono kwiaty przy pamiątkowym głazie, przypomniano w przemówieniach tragiczny charakter ówczesnych dziejów.

Jednak głównym elementem spotkania była obecność pocztów sztandarowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszej dzielnicy. Krąg sztandarów stworzył symboliczną przestrzeń podkreślającą ponadczasowy charakter idei ojczyzny, wolności, ofiary. Pod takimi właśnie biało-czerwonymi flagami poprzednie pokolenia przeżywały zmienne koleje  losu – triumfy i klęski, nadzieje i rozczarowania.

Był tam również sztandar naszego liceum. Biały orzeł, narodowe barwy i portret Schumana wyraźnie wskazywały, jakie idee patronują 137 LO: tradycja idzie w parze z rozwojem, wolność z otwartością na świat, a duma z bycia Polakiem z wartościami europejskimi