Katarzyna Pyrczak

Prezentem gwiazdkowym dla 137 LO  im. R. Schumana było zwycięstwo naszego polonisty w wojewódzkim konkursie „Edukreator na Mazowszu” zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Celem konkursu było min. wskazanie szkoły, w której nauczyciele „kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnię uczniów”, a także imponują „pomysłową i oryginalną pozalekcyjną aktywnością” oraz „umiejętnością inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych”.

Jest to pierwsza, historyczna edycja tego konkursu, który potwierdza, jak istotną rolę we współczesnej szkole pełni edukacja kulturalna. Jednocześnie zwycięstwo w nim i otrzymanie tytułu „Edukreatora na Mazowszu” ukazuje 137 LO im. R. Schumana jako szkołę sukcesu, niezwykle przyjazną uczniom, inspirującą. To również kolejny dowód (po zdobyciu I miejsca w konkursie Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej w 2015 r.) na to, że nasi uczniowie nie tylko aktywnie uczestniczą w różnych obszarach kultury, ale i samodzielnie, gdy trzeba krytycznie, poruszają się w sferze rzeczywistego dialogu przestrzeni publicznej. (DZU)

dav