Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Marta Malinowska – Kodna

Zastępca:
Edyta Truszewska – Matyjasik
Gabriela Kłosińska

Członkowie:
Anna Łucka
Iwona Pawłowska
Aleksandra Araszkiewicz

adres e-mail: radarodzicow2015@zs113.pl

numer konta Rady Rodziców:
PKO BP SA 79 1020 1042 0000 8202 0010 5957
(wpłaty na Radę Rodziców można wpłacać na konto lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły)

  • Udostępnij :