Marta Cieślukowska

W dzielnicowym konkursie na najlepszy projekt gimnazjalny uczennice z klasy 3/4 zajęły II miejsce. Ich projekt przedstawiał historię bohaterów „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego – biografie postacie, rzeczywistość okupacyjną Warszawy, miejsca ważne dla losów Rudego, Alka i Zośki. Autorki projektu umiejętnie ukazały zebrane materiały w formie prezentacji multimedialnej, która może być uniwersalną wskazówką, pomocą dydaktyczną dla kolejnych roczników uczniów.

Po wręczeniu przez pana burmistrza Sławomira Antonika dyplomów i nagród rzeczowych sukces dodatkowo, w dobrych humorach, uświetniliśmy nagrodzony projekt małym słodkim kalorycznym szaleństwem…

Serdeczne gratulacje dla autorek projektu!

dzu