Urszula Nakielska

WARSZTATY Z  WARSZAWSKIM INSTYTUTEM BANKOWOŚCI

W lutym rozpoczęliśmy współpracę z Warszawskim Instytutem Bankowości. W ramach współpracy przystąpiliśmy do projektu „Bakcyl”, który stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pierwszym owocem naszej współpracy były całodniowe warsztaty w dniu 15 lutego br., podczas których pracownik instytucji bankowej pokazywał uczniom w jaki sposób inwestować swoje oszczędności, przedstawił rodzaj inwestycji, stopień ryzyka i wreszcie jak się do tego zabrać.

M. Szwedo