• W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

UWAGA! Poniższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie www oraz w dzienniku internetowym.

2 września 2019– rozpoczęcie Roku Szkolnego,

11 października 2019 – apel z okazji święta KEN,

8 listopada 2019 – obchody odzyskania Niepodległości, ślubowanie klas I  LO

23 grudnia 2019 – 31 grudnia 2019 – zimowa przerwa świąteczna,

10 – 23 lutego 2020 – ferie zimowe,

9-14 kwietnia 2020 – wiosenna przerwa świąteczna,

4, 5, 6 maja 2020 – początek egzaminów maturalnych,

26 czerwca 2020 – zakończenie roku szkolnego.

WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

              I półrocze

6 listopada 2019 – podanie uczniom klasy III LO i ich rodzicom propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

13 grudnia 2019 – termin wystawienia ocen dla klasy III LO

18 grudnia 2019 – zatwierdzenie klasyfikacji klasy III LO

do 18 grudnia 2019 – podanie uczniom i rodzicom propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

do 10 stycznia 2020 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych.

15 stycznia 2020– zatwierdzenie klasyfikacji.

II półrocze

do 17 kwietnia 2020 – termin wystawienia ocen dla III LO

22 kwietnia 2020 – zatwierdzenie klasyfikacji III LO

do 20 maja 2020 – podanie uczniom i rodzicom propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

do 15 czerwca 2020 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych.

22 czerwca 2020 – zatwierdzenie klasyfikacji.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Rodzice na bieżąco mogą monitorować oceny i obecność swoich dzieci w szkole w dzienniku internetowym.

liceum

4 września 2019

6 listopada 2019

18 grudnia 2019  –  propozycje ocen i zagrożenia
15 stycznia 2020 – zebranie podsumowujące I semestr
25 marca 2020 zebranie dla rodziców

20 maja 2020 (propozycje ocen i zagrożenia)

  • Udostępnij :