• W naszej szkole wymagamy zmiany obuwia na tenisówki tekstylne.
  • W każdy poniedziałek i podczas wszystkich uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów jednolity strój, na który składa się biała koszula, żółty krawat z logo szkoły oraz czarna/granatowa spódnica/spodnie.
  • Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
  • W wypadku złego samopoczucia ucznia w szkole natychmiast zawiadamiamy rodziców/opiekunów, którzy odbierają dziecko ze szkoły. Bez pisemnego oświadczenia rodziców w Indeksie uczniowie nie będą zwalniani ze szkoły.
  • Indeks jest wewnętrznym dokumentem szkolnym opatrzonym numerem. W wypadku zagubienia Indeksu, uczeń zgłasza się do wychowawcy z prośbą o wydanie duplikatu.
  • Nieprzekraczalny termin dostarczania opinii psychologicznych dotyczących dysleksji rozwojowej, w przypadku klas III, mija 30 września.
  • W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń rejestrująco – odtwarzających.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

UWAGA! Poniższe terminy mogą ulec zmianie. Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie www oraz w dzienniku internetowym.

3 września 2018– rozpoczęcie Roku Szkolnego,

12 października 2018 – apel z okazji święta KEN,

9 listopada 2018 – obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości, ślubowanie klas I  LO

23 grudnia 2018 – 31 grudnia 2018 – zimowa przerwa świąteczna,

28 stycznia 2019 – 10 lutego 2019 – ferie zimowe,

18-23 kwietnia 2019 – wiosenna przerwa świąteczna,

6, 7, 8 maja 2019 – początek egzaminów maturalnych,

21 czerwca 2019 – zakończenie roku szkolnego.

 

WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM

 

              I półrocze

7 listopada 2018 – podanie uczniom klasy III LO i ich rodzicom propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

14 grudnia 2018 – termin wystawienia ocen dla klasy III LO

19 grudnia 2018 – zatwierdzenie klasyfikacji klasy III LO

do 19 grudnia 2018 – podanie uczniom i rodzicom propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

do 11 stycznia 2019 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych.

16 stycznia 2019– zatwierdzenie klasyfikacji.

 

 

II półrocze

 

do 17 kwietnia 2019 – termin wystawienia ocen dla III LO

24 kwietnia 2019 – zatwierdzenie klasyfikacji III LO

do 22 maja 2019 – podanie uczniom i rodzicom propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania.

do 12 czerwca 2019 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych.

18 czerwca 2019 – zatwierdzenie klasyfikacji.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Rodzice na bieżąco mogą monitorować oceny i obecność swoich dzieci w szkole w dzienniku internetowym.

liceum

5 września 2018

7 listopada 2018

19 grudnia 2018  –  propozycje ocen i zagrożenia
16 stycznia 2019 – zebranie podsumowujące I semestr
27 marca 2019 zebranie dla rodziców

22 maja 2019 (propozycje ocen i zagrożenia)

  • Udostępnij :