Grażyna Grzegorczyk
Ostatnie dwa miesiące nasi uczniowie spędzili pod językową opieką francuskiej studentki FLE -Vaitiaré
Butscher pochodzącej z Nowej Kaledonii .
Nasi uczniowie poznali miedzy innymi kulturę tego daleko położonego departamentu Francji, mogli również porównać życie i zwyczaje młodych mieszkańców Nowej Kaledonii. W czasie zajęć pogłębiali znajomość języka francuskiego i rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne.
Jesteśmy dumni, że już od kilku lat gościmy każdego roku w naszym liceum studentów francuskich, którzy wspierają uczniów w nauce języka francuskiego, w przygotowaniach do egzaminu DELF oraz imprezach frankofońskich.
ARO