admin

Czym jest Wolontariat Koleżeński?

Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Wolontariusz staje się kolegą (koleżanką) osoby z autyzmem – dopasowanej pod kątem wieku, zainteresowań i miejsca zamieszkania – z którą spotyka się towarzysko i spędza wspólnie czas. Tylko i aż tyle!

Jakie korzyści płyną z udziału w programie?

Udział w programie to okazja do poznania wyjątkowej osoby, jej pasji i sposobu patrzenia na świat. To także sposób na poznanie nowych miejsc w Warszawie i okolicach. Zaangażowanie w wolontariat daje szansę na rozwój osobisty, pogłębia wrażliwość i wzmacnia kompetencje interpersonalne. Przede wszystkim jednak wolontariat to satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi – osobie z autyzmem, która choć ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi – bardzo ich chce i potrzebuje.

Dla kogo?

Poszukujemy odpowiedzialnych wolontariuszy z Warszawy i okolic powyżej 14 roku życia.

Jak się zgłosić lub uzyskać więcej informacji?

Aby zgłosić się do programu, należy wejść na stronę www.wolontariatkolezenski.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dołącz do nas!