Grażyna Grzegorczyk
Dzień Europy, Dzień Unii Europejskiej, 15 rocznica wejścia Polski do UE, wreszcie Dzień, w którym Robert Schuman zainicjował powstanie jednoczącej się Europy! Dziś mogliśmy wspólnie przekazać światu, że my młodzi ludzie naszego liceum chcemy być w Unii Europejskiej, chcemy wspólnej Europy i jesteśmy jej pełnoprawnymi OBYWATELAMI !!!
                                      Samorząd Uczniowski CXXXVII LO
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status