Renata Wójcik

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty nt.7

„Wirówka. Co się dzieje z dziećmi podczas rozstania rodziców i jak można im pomóc?”

18 kwietnia 2016 r. o godz. 17:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

wykład poprowadzi Maciej Tański

Co się dzieje z dziećmi podczas rozstania rodziców?

Jak dzieci w różnym wieku reagują na rozwód?

 

Czy każde rozstanie musi być traumatyczne dla dziecka?

Co sprzyja a co przeszkadza dzieciom w dostosowaniu się do nowej sytuacji rodzinnej?

Co mogą zrobić rodzice a co należy do specjalistów?

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na te i zapewne wiele innych pytań związanych z sytuacją dziecka, którego rodzice się rozstają.

Maciej Tański jest mediatorem specjalizującym się w sprawach cywilnych, przede wszystkim w rodzinnych i gospodarczych, oraz w sporach wewnątrzorganizacyjnych. Jest jednym z pierwszych mediatorów i promotorów mediacji w Polsce, działającym od połowy lat 90. XX wieku. Od 2001 roku związany z Centrum Mediacji Partners Polska (www.mediacja.org) przy Fundacji Partners Polska (www.fpp.org.pl) a od 2002 roku także z Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie. Oprócz pomagania w rozwiązywaniu sporów szkoli nowych mediatorów i pomaga już praktykującym mediatorom w doskonaleniu ich umiejętności. Oprócz działalności w Polsce często pracuje za jej granicami, m.in. w Albanii, Kosowie, Jordanii, zachodnich Bałkanach i Tadżykistanie.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym, ostatnio „Dziecko w rozstaniu rodziców” Wyd. LexisNexis 2013.

Od 2005 jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status