Grażyna Grzegorczyk

Czy wiecie skąd wzięły się wolne soboty w Polsce? Kto wywalczył niezależny od władz politycznych związek zawodowy? Kto udowodnił, że w państwie, w którym tylko na papierze suwerenem był „ lud pracujący miast i wsi”, słowo: robotnik naprawdę „ brzmi dumnie”? Kto przełamał tabu polskiej historii pełnej martyrologii, nielicznych zwycięstw i krwawych liczniejszych klęsk? Kto uświadomił Polakom i światu, że jako naród potrafimy być solidarni, mądrzy i przewidujący?

Międzyzakładowe Komitety Strajkujących stoczniowców, górników, kolejarzy, tramwajarzy, hutników itp. To oni ponosząc ryzyko i trud strajku w 1980 roku przedstawili rządzącym w państwie komunistom 21 postulatów, w których oprócz żądań typowo socjalnych i ekonomicznych znalazły się też i polityczne ( jak ten o powołaniu związku SOLIDARNOŚĆ, wprowadzeniu religii do szkół czy uwolnieniu więzionych za polityczne przekonania odmienne od komunistycznej ideologii).

Podpisano te porozumienia 31 sierpnia 1980 roku w Hali BHP Stoczni Gdańskiej, a stronę strajkującą reprezentował wówczas Lech Wałęsa. Ówczesne władze nie wywiązały się później ze swoich obietnic do końca, ale nie zdołały już nawet i stanem wojennym zatrzymać fali demokratyzacji i rozmiękczania komunizmu w Polsce.

Porozumienia nazwano sierpniowymi i na stałe weszły do historii Polski i świata – decyzją Sekretarza Generalnego UNESCO z 16 października 2003 tablice, na których widniały te postulaty wpisano na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Pamiętajmy o tym wydarzeniu, tym bardziej, że raz zdobytej wolności i demokracji nie mamy zagwarantowanej na zawsze!

Marzena Romanowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status