Urszula Nakielska

Egzamin pilotażowy z języka niemieckiego za nami!

Uczniowie z klasy 3/2 realizujący program DSD I wzięli udział w pilotażowym egzaminie ustnym z języka niemieckiego.

Uczestnicy egzaminu obejrzeli dwie symulacje egzaminu w wykonaniu Magdaleny Frydrych oraz Michała Reka z klasy 1/B, którzy prezentowali swoje umiejętności językowe przed komisją egzaminacyjną w składzie Birgit Mohr, Aneta Kmiecik i Katarzyna Korjat. Po obejrzeniu egzaminów uczniowie uczestniczyli w rozmowie z panią Mohr dotyczącej przebiegu egzaminu. Otrzymali również wiele cennych rad, dzięki którym będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu.

Warto wspomnieć, że egzamin DSD I odbywa się tylko w licencjonowanych publicznych szkołach. Składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej.
Część ustna to rozmowy na tematy dotyczące życia codziennego oraz prezentacja przygotowana przez uczniów połączona z pytaniami komisji egzaminacyjnej dotyczącymi przedstawionego tematu. Część pisemna obejmuje natomiast produkcję tekstu, rozumienie tekstu czytanego oraz rozumienie ze słuchu.

Prawdziwy egzamin DSD 1 odbędzie się w naszej szkole 14 marca – część pisemna oraz 28 marca – część ustna.

A.Kmiecik / K. Korjat

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status