Urszula Nakielska

Serdecznie gratulujemy Panu Michałowi Szwedo, nauczycielowi historii w CXXXVII LO im. Roberta Schumana z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie zdobycia tytułu Artifex Docendi (Mistrz Nauczania)!  

Czy to zaskoczenie? Absolutnie! Już od dawna ten cieszący się uznaniem i sympatią pedagog postrzegany był jako wyróżniająca się bardzo pozytywnie osoba w naszej szkole. Pan Michał, Nasz Doktor, wydaje się być jednym z filarów liceum przy Olgierda. Rzetelnie, fachowo i atrakcyjnie prowadzone lekcje przedmiotowe stanowią tylko część jego zaangażowania w życie Schumana. Często podejmuje on współpracę w imieniu szkoły z innymi instytucjami, uczelniami – stwarzając licealistom ze 137 LO nowe okazje do zdobywania wiedzy, doświadczenia. 

Od wielu lat z powodzeniem Pan Michał pełni  funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który coraz bardziej imponuje dojrzałością, kreatywnością – co nie tylko wspaniale realizuje idee samorządności, ale i Korczakowskie hasła partnerskiej współpracy młodzieży i dorosłych. 

Jest także Pan Michał, i także od wielu lat, osobą darzoną zaufaniem przez kolejne roczniki naszych podopiecznych – Rzecznikiem Praw Ucznia, corocznie wybieranym w głosowaniu przez całą społeczność uczniowską.  

Wreszcie, Pan Michał, nasz Misiek, to bezkonfliktowy i pomocny kolega. Zawsze na bieżąco z procedurami, sprawnie poruszający się w labiryntach librusa czy innych formularzach. Zawsze potrafiący rozładować napięte sytuację ciekawą anegdotą lub cenną wskazówką. 

Artifex Docendi to konkurs objęty patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Promuje kreatywnych, zaangażowanych i skutecznych nauczycieli. Pan Michał z powodzeniem spełnia te wszystkie kryteria i oprócz tego wiele innych zalet. Ale o tym już może przy następnej nagrodzie! Jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

dzu 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status