Urszula Nakielska

„Artystki z Schumana. Wystawa już otwarta!”
Ach, to lato gorące! Nie tylko w błękitach! … 9 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „PLANETA CZŁOWIEK”. Oczekiwane od tygodni wydarzenie artystyczne zgromadziło żywo zainteresowaną sztuką współczesną publiczność. Wystawa jest efektem współpracy Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej ze CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałam Dwujęzycznymi im. R. Schumana w Warszawie. Nasze uczennice wzięły udział w III edycji projektu Port Prochownia pod kierunkiem pani Martyny Skrednów i pana Tomasza Daszczuka, koordynatorów projektu, a także pań Ewy Hiller i Katarzyny Moszczyńskiej, kuratorek wystawy.
Przygotowanie wystawy poprzedziły interdyscyplinarne zajęcia, najpierw na terenie szkoły, a potem w Starej Prochowni SCEK. Ich uczestnicy, jak czytamy w ulotce, podjęli się skonfrontować z pytaniami: „Co znaczy być człowiekiem we współczesnym świecie?”, „Czym dla nich jest człowieczeństwo?”, „Jak ukazać swoje refleksje w zamkniętej formie artystycznej, jak doprowadzić do interakcji, dialogu z odbiorcą?”. Dodatkowym utrudnieniem było zadanie skorzystania w procesie przygotowywania rzeźb i instalacji z przedmiotów wytworzonych przez człowieka. A zatem, recyklingowa proweniencja wystawy symbolicznie wprowadza pierwiastek dekonstrukcji i transpozycji semantycznej, implikowania nowych znaczeń.
Wydarzenie zainicjował performance „4 razy JA”, zaprezentowany wewnątrz budynku. Oryginalna forma teatralna o sugestywnym rozplanowaniu przestrzennym zaskoczyła widzów śmiałym kolażem statyki i ruchu, wewnętrznej refleksji z ekspresją tańca i muzyki. Multiplikowane JA ostatecznie okazało się pytaniem skierowanym do publiczności, które młode performerki odważnie „wycelowały” w publiczność burząc brutalnie koncept dystansu scenicznego: „A ty? Którego JA się wstydzisz?”…
No i sama wystawa! Nie ukrywam, że od pierwszych chwil poczułem się mile zaskoczony i bardzo dumny z naszych licealistek! Instalacje, rzeźby przez nie przygotowane, a nawet komentarze do nich były przejawem dojrzałej wypowiedzi artystycznej. Konsekwencja tematyczna, stylistyczna i materiałowa stanowiły o spójności i efektywności ekspozycji. Jednocześnie poszczególne dzieła zachowały swoją odrębność i zindywidualizowanie. Młode artystki świetnie poradziły sobie z wyznaczonymi im zadaniami przez koordynatorów projektu i kuratorki wystawy. Interakcja i dialog z publicznością ewokowały wręcz ukryty potencjał wrażliwości i intelektu zwiedzających, którzy pochylić się musieli nad problematycznymi aspektami antropocenu.
„PLANETA CZŁOWIEK” to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w życiu kulturalnym Schumana w tym roku szkolnym. Zdecydowanie warto zobaczyć, jak nasi uczniowie tworzą sztukę, jaką do tej pory mogliśmy widzieć chociażby w salach Zachęty lub CSW Zamek Ujazdowski.
Serdecznie gratulacje dla autorek wystawy: Julia Rączka, Karolina Mazurczak, Aleksandra Markiewicz, Julia Jeżewska, Oliwia Obszarny, Patrycja Bartłomiejczyk!
dzu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status