Grażyna Grzegorczyk

Wyższa Szkoła Rehabilitacji serdecznie zaprasza uczniów na bezpłatne szkolenia.

W ramach projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, młodzież ma szansę nabyć kluczowe kompetencje osobiste, komunikacyjne – interpersonalne, społeczne oraz zawodowe.

Uczniom publicznych oraz niepublicznych szkół ponadpodstawowych w wieku 13-19 lat WSR oferuje udział w następujących szkoleniach:

  • Naturalne metody radzenia sobie ze stresem
  • Pierwsza pomoc – część podstawowa
  • Pierwsza pomoc dzieciom
  • Pierwsza pomoc w stanach nagłych i zagrożenia życia
  • Pierwsza pomoc w urazach
  • Mój kręgosłup w stresie
  • Osteoporoza – cichy złodziej kości
  • Grow with us

Link do strony:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status