Blog

Deutsches Sprachdiplom DSD II międzynarodowy egzamin z języka niemieckiego

Grażyna Grzegorczyk

24 listopada 2021r. został przeprowadzony w naszej szkole pisemny egzamin z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom, poświadczający znajomość języka na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Do egzaminu przystąpiło 8 uczniów z klasy 3/2, którzy zmagali się z zadaniami z zakresu rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz z wypowiedzią pisemną.

Egzamin Deutsches Sprachdiplom II wieńczy trzy lata nauki języka niemieckiego naszych licealistów i organizowany jest przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. I co najważniejsze, absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy!

Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników i powodzenia podczas ustnej części egzaminu, która odbędzie się 10 stycznia 2022r.

Aneta Kmiecik

Birgit Mohr

„M jak Miło, Mikołajki…”

Grażyna Grzegorczyk

W klasach w Schumanie przyjemny dzień. Gest ofiarowania komuś drobnego upominku to przekaz bezcennej Dobrej Myśli i pięknego Dobrego Życzenia. Zwłaszcza w takim dniu wszyscy czujemy wzajemne wsparcie i akceptację.
Uśmiechów i dobrej zabawy było bardzo dużo. Pomysłowość młodzieży imponowała, nawet w stosunku do swoich nauczycieli – tak, tak – oni też biorą udział w mikołajkowaniu. Niezwykłe pamiątki, choć zwykle są prawie zwykłymi przedmiotami, jeszcze bardzo długo będą emanowały pozytywną energią, tak potrzebną w dzisiejszym świecie…
dzu

Podwójne złoto dla Magdy

Grażyna Grzegorczyk

Magdalena Włodarkiewicz z klasy 3/2 wraca po tygodniowych zmaganiach na Mistrzostwach Polski w pływaniu z nowymi rekordami życiowymi oraz podwójnym złotem.

Pierwszy medal Magda zdobyła wspólnie z drużyną w sztafecie 4×50m stylem zmiennym, a drugi w rywalizacji indywidualnej na 50 stylem klasycznym.

Ogromne brawa i gratulacje!!!

KLASA 2D NA SPEKTAKLU „STOWARZYSZENIE UMARŁYCH POETÓW”

Mateusz Kozłowski

W czwartkowy wieczór klasa 2D wraz z wychowawcą panem Mateuszem Kozłowskim udała się na spektakl „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Wielkie brawa dla młodych aktorów „Och Teatru”. Spektakl będący sceniczną adaptacją filmu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” wywarł na nas ogromne wrażenie. Mimo że już wcześniej obejrzeliśmy dzieło filmowe i przeczytaliśmy książkę Nancy H. Kleinbaum, z zapartym tchem śledziliśmy dziejące się na deskach teatru losy uczniów Akademii Weltona. Surowa, wręcz ascetyczna scenografia i przejmująca muzyka pozwoliły nam uchwycić najważniejsze – na czym polega wolność jednostki, lojalność i przyjaźń. Treść spektaklu wzbudziła mnóstwo refleksji na temat szkoły, nauki i podążania za swoimi marzeniami. Warto było uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Bezpłatne szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Grażyna Grzegorczyk

Wyższa Szkoła Rehabilitacji serdecznie zaprasza uczniów na bezpłatne szkolenia.

W ramach projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, młodzież ma szansę nabyć kluczowe kompetencje osobiste, komunikacyjne – interpersonalne, społeczne oraz zawodowe.

Uczniom publicznych oraz niepublicznych szkół ponadpodstawowych w wieku 13-19 lat WSR oferuje udział w następujących szkoleniach:

 • Naturalne metody radzenia sobie ze stresem
 • Pierwsza pomoc – część podstawowa
 • Pierwsza pomoc dzieciom
 • Pierwsza pomoc w stanach nagłych i zagrożenia życia
 • Pierwsza pomoc w urazach
 • Mój kręgosłup w stresie
 • Osteoporoza – cichy złodziej kości
 • Grow with us

Link do strony:

Wykład

Grażyna Grzegorczyk

W piątek, 19 listopada br. w naszej Szkole wystąpił z wykładem dr Franjo Mlinaric z Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykład był poświęcony zagadnieniu The Art of Sustainable Value Creation. Wystąpienie odbyło się w języku angielskim w godz. 11:40-13:25 w Małej Sali Gimnastycznej. Wykład dra Mlinarica adresowany był do uczniów kończących naszą szkołę w tym roku szkolnym w celu zachęcenia ich do ewentualnego podjęcia studiów w ALK. Widownia proszona była o bezwzględne używanie maseczek.

M.B.

Jak zdać maturę na 100 procent?

Urszula Nakielska

Do egzaminu maturalnego jeszcze kilka miesięcy. Termin odległy, ale biorąc pod uwagę ilość materiału, który obejmie jeden z ważniejszych w życiu egzamin, warto już teraz pomyśleć o poukładaniu dotychczas zdobytej wiedzy i uzupełnieniu ewentualnych braków. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Na co zwrócić szczególną uwagę? Wyższe Szkoły Bankowe zapraszają do udziału w spotkaniu „Jak zdać maturę na 100 procent?” z Izą Kasperek, polonistką i autorką kanału „Wiedza z Wami”!

PROGRAM SPOTKANIA

Jak zdać maturę?

 • efektywne metody nauki
 • treści do opanowania
 • przepisy na sukces z punktu widzenia egzaminatora
 • jakie treści z nauki o języku
 • jak rozgryźć czytanie ze zrozumieniem i na co zwracać uwagę  

Sposób na maturalne lektury

 • jak zapamiętać motywy
 • co jest najważniejsze z lektur ogwiazdkowanych
 • jakie były tematy i jakich się spodziewać
 • przepis na bohatera literackiego

Co nam idzie najtrudniej i jak to oswoić?

 • streszczenie – to znacznie prostsze niż sądzisz – przepis na sukces
 • argumentacja – co zrobić, żeby tym razem nie streszczać i jak budować argument
 • czy rozumiesz polecenie – czyli o tym, co maturzystę gubi najczęściej

Kiedy? 20. 11, godz. 10:00-14:30  

Gdzie? Transmisja ONLINE na YouTubie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja.

Zapisz się

Iza Kasperek jest nauczycielem języka polskiego i warsztatów dziennikarskich, egzaminatorem wojewódzkim, a także autorką kanału na YouTube ”Wiedza z Wami”, który śledzi ponad 180 tysięcy osób. 

Wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

Grażyna Grzegorczyk

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży” 29 listopada b.r. o godz. 18:00.

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/bQ8tEvKFN5

Wykład poprowadzi Małgorzata Łuba  –  psycholog, trener, certyfikowany suicydolog.

W ramach własnej działalności „To Be” oraz we współpracy m.in. z:

·         Centrum CBT,

·         Fundacją ETOH oraz

·         placówkami doskonalenia nauczycieli i

·         ośrodkami metodycznymi z całej Polski

prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych oraz rodziców i opiekunów, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lękowymi).

Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego „Myślę Pozytywnie”, prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną „Życie warte jest rozmowy” (zwór.pl), której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom.

Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym oraz w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie nt. psychologicznych podstaw zachowań samobójczych i postwencji.

Jest współautorką poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz monografii „Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych”.  Publikuje artykuły w „Remedium”, „Świecie Problemów” oraz „Głosie Pedagogicznym”.

Pierwsza pomoc emocjonalna jest odpowiednikiem pierwszej pomocy medycznej w sytuacji problemów emocjonalnych lub psychicznych. To prosta rozmowa i działania, które możemy podjąć w odpowiedzi na niepokojące, niepożądane, narastające zmiany w zachowaniu dzieci i nastolatków. Spotkanie będzie okazją do poznania kolejnych kroków, które ją tworzą, aby – w sytuacji potrzeby – móc wspierać i pomagać”. Małgorzata Łuba

SOBOTA DLA NASTOLATKA w Poradni nr 13

Grażyna Grzegorczyk

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 przygotowali ofertę skierowaną do uczniów klas starszych szkół podstawowych (kl. VII-VIII) i szkół ponadpodstawowych z terenu dzielnicy Targówek, ich rodziców oraz nauczycieli.

Terminy: 20 listopada 2021 r.   zapraszamy w godzinach 9.00-15.00

                 11 grudnia 2021 r.   zapraszamy w godzinach 9.00-15.00

Oferta zajęć dotyczy:

wielospecjalistycznego wsparcia  w funkcjonowaniu i rozwoju dla Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli, której celem jest Promocja zdrowia psychicznego w obliczu negatywnych skutków pandemii Covid-19.

PPP13 zaprasza  na:

 • „No stress – zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży dotyczące radzenia sobie ze stresem”
 • poszerzenie wiedzy nastolatków na temat źródeł stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Izolacja społeczna i nauczanie zdalne  wynikające z pandemii COVID-19 spowodowało wzrost napięcia emocjonalnego u młodzieży. Uczniowie poznają techniki relaksacji i poszerzą swoją wiedzę nt. działań profilaktycznych.
 • Indywidualne spotkanie z psychoterapeutą.
 • ZEUS – zasady efektywnego uczenia się warsztat dla młodzieży mający na celuzwiększenie efektywności procesu samodzielnego uczenia się.
 • Złap oddech przed egzaminem. Rola oddechu w opanowaniu stresu – warsztat specjalistyczny prowadzony prze logopedę.
 • Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji „SPOTKANIE” – spotkanie z psychoterapeutą – grupa przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 16-18 lat, doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania np. poczucia braku zrozumienia, odrzucenia, beznadziei, frustracji, zmienności nastrojów, problemów w relacjach z innymi, buntu lub braku motywacji.
 • Otwarty dyżur doradcy zawodowego
 • Samoocena dzieci i młodzieży – jak rodzic może wspierać rozwój poczucia własnej wartości dziecka w obliczu negatywnych skutków pandemii Covid-19. (warsztat dla Rodziców)
 • Wyrażać siebie w ekspresji twórczej – warsztaty arteterapii – doświadczenie pozytywnego bycia w centrum uwagi jako człowiek i jako twórca,  omawianie myśli, uczuć i emocji związanych z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestników w kontekście pozytywów,  wykorzystanie wewnętrznych zasobów, uczuć i pomysłów, by stworzyć coś znaczącego dla siebie i innych,  przyglądanie się znaczeniu prac, wspólne odkrywanie ich znaczenia, stymulowanie ekspresji twórczej.  
 • Wypalenie zawodowe –  jak przeciwdziałać – warsztat dla nauczycieli  – refleksja nad aktywnością zawodową, zasobami, odpoczynkiem poszukiwanie osobistych rozwiązań służących podnoszeniu energii i rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Linki do zapisów na stronie poradni.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status