Blog

Projekt Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Grażyna Grzegorczyk

Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Festiwal Języków Obcych

Grażyna Grzegorczyk

„Pięknie! Czyli o Festiwalu Języków Obcych w 137 LO”
Jaka jesień? Jakie przemijanie?… Absolutnie! W Schumanie, na Olgierda, kolory rozkwitały w śpiewie i muzyce, wiosna w uśmiechu, optymizm w oczach! Po prostu pięknie!
Niech żałuje, kto nie był na Festiwalu Schuman Show zorganizowanym przez nauczycieli języków obcych! Swoje umiejętności lingwistyczne w scenkach, monologach, recytacjach i piosenkach pokazali uczniowie naszego liceum. I to jak! Objawiły się talenty wokalne, aktorskie, a nawet kabaretowe! Dyrekcja reprezentowana w osobie pana Michała Szwedo na pewno z satysfakcją, dumą patrzyła na nasze pociechy!
Niezwykłe wydarzenie miało miejsce na korytarzu na II piętrze. Występy były wzbogacone ekspozycją prac plastycznych naszych uczniów (znów talenty!), a wśród widowni byli także goście spoza szkoły.
Liryczne songi, wrażliwe arpeggio, rezonans przenikliwej gitary, wreszcie – wzruszający tembr głosów poszczególnych młodych artystów – to była istna wybuchowa mieszanka typu „ciarki po plecach”… Jakże trudne zadanie będzie miało jury, by z tego grona wspaniałych talentów wskazać najlepszego wykonawcę!

A Schuman? Portret naszego patrona był na parterze… Czyżby? Przecież idee wspólnoty, dobra, piękna krążyły wokół nas jak dobry duch. Tak było, widziałem…
dzu

Gamifikacja, czyli po co nam funkcja kwadratowa?

Grażyna Grzegorczyk

A gdyby tak zamiast szkicować w zeszycie wykresy paraboli… – zagrać w grę?

Gamifikacja to świadome i celowe wykorzystanie mechanizmów stosowanych przy projektowaniu gier w celu aktywizowania i motywowania uczestników.

W grze należy zbierać monety i gwiazdki, jak to często bywa. A w grze na matematyce, żeby je zebrać trzeba zaprojektować tor ruchu naszej postaci – korzystając z wzoru funkcji kwadratowej! Nagle okazuje się, że współczynnik a oraz współrzędne wierzchołka mają ogromne znaczenie (zbiorę wszystkie monety czy tylko niektóre?), a przechodzenie z postaci iloczynowej na postać kanoniczną jest proste. Wszystko po to, by przejść poziom!

To, co uczniowie klasy 2A wcześniej widzieli w podręczniku znalazło bardzo przydatne, a przede wszystkim bardzo wciągające zastosowanie.

A.T.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – klasy 3A i 3C

Grażyna Grzegorczyk

15 października klasy 3A oraz 3C wybrały się do Sulejówka. W planie było zwiedzanie Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz warsztaty z komunikacji, pt. “Jak się porozumieć pomimo różnic?”. Inspiracją do warsztatów była niepodległa Polska w 1918 roku: państwo pełne kontrastów – obywatele z różnych zaborów, z inną mentalnością, przekonaniami politycznymi i zwyczajami, musieli się porozumieć i ustalić kształt odrodzonego państwa. Jak stworzyć coś wspólnie pomimo różnic? Jak się komunikować i rozumieć nawzajem? Jak okazywać szacunek innym? Na zajęciach uczniowie poznawali historie ludzi sprzed 100 lat i łączyli przeszłość z teraźniejszością.

Muzeum robi ogromne wrażenie – począwszy od samego budynku, poprzez angażujące warsztaty aż do bardzo ciekawej wystawy, pełnej ciekawostek, a przedstawionej w nowoczesny i aktywizujący zwiedzającego sposób.

Inscenizacja procesu

Grażyna Grzegorczyk

Dnia 12 października o godzinie 14:35 mała sala gimnastyczna naszej szkoły zamieniła się w petersburską salę rozpraw Sądu Głównego.

Klasa 3c, pod opieką Pani Elżbiety Iller, wystawiła spektakl – proces sądowy głównego bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego p.t. ,,Zbrodnia i kara” – Rodiona Raskolnikowa.

Spektakl był owocem analizy i interpretacji lektury metodą projektu (stworzenie i rozpisanie ról, mowy obrońcy, prokuratora, przygotowanie scenografii i strojów).

Przed wejściem do sali rozpraw odbyła się inspekcja widowni. Strażnicy, operując detektorem metalu, zadbali o bezpieczeństwo zgromadzonych. Udekorowane pomieszczenie oraz kostiumy aktorów (m.in. togi) odwzorowały klimat występujący w sądzie i w carskiej Rosji.

Spektakl rozpoczął się od przedstawienia zarzutów wobec Rodiona Raskolnikowa. Istotną częścią przedstawienia było przesłuchanie świadków w następującej kolejności: Dimitra Prokopa Razumichina, Soni Marmieładowny, Awdotii Romanownej oraz samej matki oskarżonego – Pulcherii Raskolnikowej. Przed naradą sądu prokuratura oraz obrona przedstawiły swoje mowy końcowe. Prokurator żądał najwyższego wymiaru kary, czyli śmierci, natomiast obrona, podając odpowiednie argumenty, starała się umniejszyć wyrok. Na koniec oskarżony prosił o sprawiedliwą karę. Po chwilowej przerwie nastąpiło ogłoszenie wyroku. Na mocy Imperium Rosyjskiego Rodion Raskolnikow, oskarżony o dwa morderstwa z kradzieżą, został skazany na 8 lat ciężkich robót na Syberii oraz pozbawienie praw obywatelskich na czas kary.

Zmotywowani sukcesem spektaklu mamy zamiar spełniać prośby publiczności i częściej wystawiać inscenizacje wybitnych dzieł literatury polskiej i światowej.

Amanda Żaczek 

Klasa 3c

„Ślubowanie 2021”

Grażyna Grzegorczyk

Sztandar, przysięga, hymn… Zgodnie z tradycją, w powadze i na galowo. Żadne zdalne! Tak oto młode roczniki uczniów z Schumana oficjalnie dołączyły do Wielkiej Rodziny. Status członka społeczności 137 LO to powód do dumy i jednocześnie podjęcie się odpowiedzialnego zadania kształtowania własnego losu i dziejów całej szkoły.

Akt ślubowania to także spotkanie pokoleń. Ten powtarzany cyklicznie „rytuał” buduje prestiż instytucji decydującej o przyszłości dorastających ludzi, o przyszłości państwa. To symboliczne zgłoszenie chęci do przekazania, przez mające wkrótce ustąpić pokolenie, steru naszej wspólnej „łodzi” w ręce młodych.

Uroczystość miała jednak i swoją część mniej oficjalną. Jak przy każdym familijny spotkaniu – nie mogło zabraknąć zerknięcia do rodzinnego albumu. Podczas specjalnej prezentacji zdjęć cofnęliśmy się do początków naszego liceum, do pierwszych roczników, wycieczek, sukcesów, spotkań. W tę trochę sentymentalną podróż starsi udali się z satysfakcją, młodsi z zaciekawieniem. Najważniejsze, że teraz już jako Wielka Rodzina.

dzu

Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, uczniowie klas pierwszych!

 W tym uroczystym dniu, rozpoczynającym waszą przynależność do społeczności naszej szkoły, chciałbym skierować do Was gorące i serdeczne – Witamy! Być może niektórzy z Was zdążyli już poznać choć trochę naszą szkołę. Jak zapewne wiecie, patronem naszego liceum jest Robert Schuman, człowiek, który odegrał znaczącą rolę w tworzeniu zjednoczonej Europy. Nasz patron powiedział, że :„Europa nie powstanie od razu, ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.” Te niezwykle mądre słowa, jakże znaczące w obecnych czasach, można odnieść do naszej szkoły. Nie jest ona bowiem całością samą w sobie, szkoła to ludzie, którzy ją tworzą. Pani Dyrektor, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy administracji i my sami – uczniowie tej placówki. Wspólnie tworzymy to miejsce, codziennie piszemy jego historię, wpisujemy się w nią poprzez swoje działania, zaangażowanie i codzienną obecność. Jesteśmy jedną, solidarną wspólnotą. Miejsce, do którego trafiliście, to nie tylko budynek czy kolejny etap w waszej edukacji, to kolejny etap waszego życia.

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana to miejsce, gdzie każdy jest zauważony, doceniony i słuchany. Nikt nie narzuca na siłę stereotypów.  Każdy z was, młodzi przyjaciele, będzie zaakceptowany oraz zawsze znajdzie przyjazną i pomocną dłoń. Jesteśmy sobie równi, każdy ma prawo wyrażać swoje opinie i mieć własne zdanie. W miejscu, do którego trafiliście, znane jest słowo szacunek, na który zasługuje każdy człowiek, niezależnie od rasy, płci, upodobań czy wiary. Nasza szkoła do jest przyjazna uczniom, ważne jest tutaj zespołowe działanie. Tylko w ten sposób tworzy się miejsce, w którym czujemy się dobrze. Spędzamy tu wiele godzin i od nas zależy, w jakiej atmosferze minie nam ten czas. Czy będziemy mieli cel, który chcemy osiągnąć, czy będziemy szli do przodu, czy też nie będziemy robić nic i zatrzymamy się w miejscu. Ale pamiętajmy, że ten kto zatrzymuje się w miejscu, tak naprawdę się uwstecznia.

Zapewne dzisiaj, po przekroczeniu progu liceum ogarnia was pewien niepokój i niepewność w związku z nowymi obowiązkami, nowymi nauczycielami i z trudnościami, które możecie napotkać na swojej drodze. Chcę Wam powiedzieć, abyście się nie martwili, jestem przekonany, że wszystko ułoży się pomyślnie. Wiedzcie, że nie każdy musi być w przyszłości architektem, nauczycielem, inżynierem czy lekarzem, ale każdy, dla dobra swojego i innych, musi być WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM. Życzę Wam rozwoju zdolności i talentów, ale też odpowiedzialnej postawy, godnej ucznia naszego liceum. Raz jeszcze serdecznie was witamy i życzymy powodzenia!

Sebastian Czarnik, samorząd uczniowski CXXXVII LO

Wizyta klasy 2D w Cosmos Discovery

Mateusz Kozłowski

Dnia 01 października 2021 klasa 2D wraz z wychowawcą M. Kozłowskim odwiedziła nowoczesne muzeum Cosmos Discovery. Wystawa Cosmos Discovery opowiada historię podboju kosmosu, od pierwszych, historycznych prób, aż po obecne wyprawy i przyszłość lotów kosmicznych. Wystawa prezentuje ponad 200 oryginalnych eksponatów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz Polski.

Śladami Roberta Schumana

Grażyna Grzegorczyk

Uczniowie wybrali się w podróż śladami patrona naszej szkoły. Zwiedzali miasto Luksemburg. Odwiedzili miejsce urodzenia Roberta Schumana, szukali miejsc noszących imię naszego patrona szkoły np. ulic, placów, szkół. Zwiedzili najstarsze kościoły np. Kościół Świętego Michała, zapoznali się z historia wielu interesujących budowli stolicy wielkiego księstwa Luksemburga np. katedry Notre Dame, pałacu książęcego, cytadeli. Podziwiali widoki z najpiękniejszego balkonu Europy. W godzinach popołudniowych zwiedzili Muzeum Europejskie w Schengen. Odbyło się też krótkie spotkanie z nauczycielami z naszego partnerskiego liceum w Metz .Statuetka Roberta Schumana została przekazana na znak współpracy i realizacji kolejnych projektów .

C’était une belle journée 😄
J. Oryszczak / E. Zwierzyńska / A. Romska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status