Grażyna Grzegorczyk

 „Nie zmuszajmy dziecka do aktywności lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy lecz przekonujmy. – J. KORCZAK”

W poniedziałek 23.11.2020 roku poznaliśmy wyniki VII Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Podczas gali online okazało się, że CXXXVII Liceum Ogólnokształcące imienia Roberta Schumana uzyskało tytuł Laureata w kategorii szkół ponadpodstawowych. Jak zwracają uwagę organizatorzy konkursu – jest to wyróżnienie prestiżowe, ponieważ nagradza placówki, które w codziennej pracy wychowawczej kierują się ideami wychowania według Korczaka.

„Nie ma dzieci – są ludzie” – w tych kilku słowach można ująć credo pedagogiczne Henryka Goldszmita znanego pod pseudonimem Janusza Korczaka. Z zawodu był lekarzem, wychowawcą z powołania, autor wielu książek dla dzieci i dorosłych. W swojej pracy twórczej i działalności pedagogicznej Korczak koncentrował się na prawach dzieci w różnych obszarach ich funkcjonowania. Pisał o konieczności zapewnienia im odpowiedniej jakości życia w sferze ich potrzeb fizycznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych. Koncentrował się na dialogu z dziećmi i młodzieżą, uwrażliwiał na potrzebę tolerancji, radził, aby działać, ponieważ „nie wolno świata zostawić takim, jaki jest”. Jak zauważają współcześni badacze jego twórczości, zwłaszcza współcześnie mógłby poradzić nam, żeby w relacji z dziećmi i młodzieżą częściej rozmawiać „z” nimi, niż mówić „do” nich.

W uzasadnieniu do decyzji Jury organizatorzy tegorocznej Gali zwrócili uwagę, że nasze Liceum w obszarze wychowania działa w myśl idei Korczaka. To prawda, że kładziemy nacisk, na innowacyjne i skuteczne rozwiązania w kluczowych obszarach wychowania. Staramy się, aby nasza Młodzież współtworzyła Szkołę otwartą, przyjazną, w której naszą rolą jest dostrzegać potrzeby wychowanków oraz ich rodziców. Chcemy, aby Nasi uczniowie potrafili dobrze funkcjonować w zmieniającym się świecie, aby nie bali się wyzwań, czuli się kompetentni i wiedzieli, że są częścią większej wspólnoty. Nie bez znaczenia jest też postać naszego Patrona – Roberta Schumana, dla którego wymienione idee były podstawą do budowania koalicji między narodami. W Szkole koncentrujemy się na pogłębianiu relacji między nauczycielami i uczniami, umożliwia to tutoring szkolny oraz bardzo podmiotowe traktowanie każdego wychowanka. Uczniowie chętnie angażują się w działania Samorządu Uczniowskiego, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia, a także pozostawić wiadomość w Skrzynce skarg i zażaleń. Na szczególną uwagę zasługują: działania artystyczne i kulturalne, które promowane są w szkole – SchumTv, happeningi, itp.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status