Grażyna Grzegorczyk

6 listopada klasa 1C uczestniczyła w lekcji wos-u w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Temat: Symulacja rozprawy sądowej.

            Uczniowie najpierw obejrzeli gmach sądu, dowiedzieli się co to wokanda, na czym polega różnica między sądem powszechnym a administracyjnym, a później jako widzowie przysłuchiwali się obradom sądu z udziałem pełnego składu sędziowskiego i pełnomocników stron. Rozprawa dotyczyła przypadku autentycznego, rozpatrywanego wcześniej, mianowicie skargi mieszkańca  na uchwałę Rady Warszawy zakazującą  wstępu do Parku Krasińskich z psem. Strony przedstawiły swoje zarzuty i argumenty, a po naradzie sąd ogłosił wyrok. W czasie narady sędziów uczniowie sami próbowali rozstrzygnąć ten spór; większość opowiedziała się za utrzymaniem zakazu.Tak też zdecydował sąd.

Po rozprawie przyszedł czas na zabawę – można było przez chwilę poczuć się sędzią lub doradcą prawnym, czy adwokatem, wystarczyło zasiąść za stołem sędziowskim, w todze i z ciężkim łańcuchem na szyi.

Lekcja w WSA była przyjemna, pouczająca i ciekawa.

Marzena Romanowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status