Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego CMI

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
Uczniowie klas politechnicznych uczestniczą w warsztatach z zaawansowanej algorytmiki oraz programowania w języku C++.
W drugim semestrze zaplanowane są zajęcia z robotyki z mBot-ami.
Projekt realizowany jest od początku października do końca maja.
Koordynatorem projektu, a zarazem prowadzącym zajęcia jest pan Mateusz Kozłowski

Uwaga !

Nasza szkoła bierze udział w projekcie  Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

CMI to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Więcej informacji na www.cmi.edu.pl  

W skrócie:

  1. Na przełomie września/października 2021 będzie stworzona grupa 8-15 osób.
  2. Uczestnikami koła informatycznego będą uczniowie klas drugich.
  3. Zajęcia będą odbywały się zdalnie/stacjonarnie (m.in. w soboty).
  4. Prowadzącym zajęcia będzie koordynator projektu p. Mateusz Kozłowski.
  5. Patronatem projektu (grantu) w województwie mazowieckim jest Politechnika Warszawska.
  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status