Grażyna Grzegorczyk

Młodzi Polacy mają w szkołach zbyt mało przestrzeni na rozmowę o wydarzeniach z historii najnowszej i o bieżących procesach toczących się w zglobalizowanym świecie. W efekcie brakuje im wiedzy, trudno im wyrobić sobie własne zdanie, są podatni na radykałów oferujących łatwe diagnozy i recepty.

Projekt „O demokracji w Warszawie. Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo w zakresie państwa i demokracji w 30. rocznicę wydarzeń 1989 roku” próbuje uzupełnić tę lukę. Ma umożliwić młodzieży zrozumienie podstawowych idei, wartości i instytucji demokracji.

Zajęło się tym Miasto Stołeczne Warszawa i fundacja Collegium Polonus.

21.11 2019 odbyło się w ramach tego projektu już drugie spotkanie ( ma być ich jeszcze 5). Poprzednie dotyczyło zagrożeń i szans dla demokracji we współczesnym świecie, to z kolei wolności w demokracji. Struktura każdego spotkania jest taka sama: najpierw prelekcja eksperta, później warsztaty, w których biorą udział w różnych, międzyszkolnych grupach, uczniowie warszawskich liceów.

Nasze liceum bierze udział w tym projekcie od początku, a reprezentuje je grupa uczniów z klas II i III, którzy wybrali sobie wos na maturze.

Muszę pochwalić zarówno zdyscyplinowanie, jak i zaangażowanie oraz wiedzę i umiejętność autoprezentacji naszych uczniów. To nie tylko moja opinia, to opinia również organizatorów.

Marzena Romanowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status