Grażyna Grzegorczyk

Uczniowie z klasy 1/2 uczestniczyli w warsztatach językowych, które zostały zorganizowane przez Instytut Goethego w Warszawie w ramach programu DEUTSCH PLUS.
Zajęcia prowadził Kevin Nowak, aktywista Instytutu Goethego, który opowiadał młodzieży o swoim życiu w Niemczech, o mieście Paderborn, z którego pochodzi oraz o Nadrenii Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen), z którą jest związany od urodzenia.
Głównym punktem spotkania były zajęcia konwersacyjne dotyczące zainteresowań młodzieży oraz ich planów na przyszłość. Nasi uczniowie mogli pogłębić swoją znajomość języka niemieckiego oraz mieli możliwość zastosowania poznanych na lekcji zwrotów i słówek w praktyce. Podczas spotkania nasz gość opowiadał również o programie ERASMUS+, w ramach którego studenci mogą wyjechać za granicę i tam kontynuować studia ucząc się języka i przy okazji poznając kraj i ludzi.
Zajęcia zakończyły się wspólnym zdjęciem oraz przekonaniem, że Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!
A. Kmiecik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status