Grażyna Grzegorczyk

24 listopada 2021r. został przeprowadzony w naszej szkole pisemny egzamin z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom, poświadczający znajomość języka na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Do egzaminu przystąpiło 8 uczniów z klasy 3/2, którzy zmagali się z zadaniami z zakresu rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz z wypowiedzią pisemną.

Egzamin Deutsches Sprachdiplom II wieńczy trzy lata nauki języka niemieckiego naszych licealistów i organizowany jest przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. I co najważniejsze, absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy!

Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników i powodzenia podczas ustnej części egzaminu, która odbędzie się 10 stycznia 2022r.

Aneta Kmiecik

Birgit Mohr

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status