Renata Wójcik

W czwartek 11 stycznia 2018r. został przeprowadzony w naszej szkole ustny egzamin z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom II, poświadczający znajomość języka na poziomie B2 lub C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Miło mi poinformować, że nasi uczniowie uzyskali najwyższe wyniki, a ich umiejętności językowe  ocenione zostały na poziomie C1.

Deutsches Sprachdiplom II wieńczy sześć lata nauki języka niemieckiego naszych uczniów, którzy właśnie u nas rozpoczęli naukę tego języka.

Egzamin DSD II to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju. Spełnia on wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich. Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. I co najważniejsze absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

100% poziom zdawalności egzaminu to ogromny sukces nie tylko uczniów, lecz również nauczycieli  – p. Birgit Mohr, p. Anety Kmiecik oraz p. Joanny Murzyn – realizujących program DSD w naszym liceum.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

           Aneta Kmiecik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status