Renata Wójcik

Od września w naszym liceum będą odbywały się zajęcia przygotowujące do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD II na poziomie B2/C1.

Zajęcia prowadzi pani Birgit Mohr – doradca zawodowy z Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą (ZfA) we współpracy z nauczycielami języka niemieckiego panią Anetą Kmiecik i panią Joanną Murzyn.

Terminy zajęć:
dla uczniów z klasy 3B – wtorek 8.00 – 9.40, sala 65
dla uczniów z klas 2A i 1B – 8.00 – 9.40, sala 65

Deutsches Sprachdiplom II jest egzaminem opracowanym i przeprowadzanym w ścisłej współpracy z ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). DSD II jest egzaminem państwowym opartym o standardy europejskie (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen).
Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

Serdecznie zapraszamy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status