Urszula Nakielska

W czwartek 14 marca 2019r. został przeprowadzony w naszej szkole pisemny egzamin z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom (DSD I), poświadczający znajomość języka na poziomie A2 lub B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Do egzaminu przystąpiło 18 uczniów z klasy 3/2, którzy musieli wykazać się biegłą znajomością języka niemieckiego w zakresie rozumienia tekstu słuchanego, czytanego oraz formułowania wypowiedzi pisemnej.

Deutsches Sprachdiplom wieńczy trzy lata nauki języka niemieckiego naszych uczniów i organizowany jest przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Naszym uczniom życzymy jak najlepszych wyników i powodzenia podczas ustnej części egzaminu, która odbędzie się 28 marca 2019r.

Aneta Kmiecik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status