Grażyna Grzegorczyk

Uczniowie naszego liceum mają możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego i otrzymania Niemieckiego Dyplomu Językowego (Deutsches Sprachdiplom II) na poziomie B2/C1. Niemiecki Dyplom Językowy to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju.

Uzyskanie dyplomu jest świadectwem doskonałej znajomości języka niemieckiego i upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego. Ponadto absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Dyplom DSD II posiada już ponad 14000 absolwentów na całym świecie, wśród nich znajdują się również absolwenci naszego liceum.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu DSD II prowadzą pani Aneta Kmiecik oraz pani Birgit Mohr, doradca z Zentralstelle für Auslandschulwesen w Polsce.

Nasi licealiści przystąpią już niebawem do egzaminów pisemnych, które odbędą się 24 listopada 2020 roku. Egzaminy ustne planowane są natomiast na 14 grudnia 2020r.

Aneta Kmiecik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status