Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe: Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

Orientacja zawodowa: Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji -mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Doradztwo zawodowe : Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

Informacja zawodowa : Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

W szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Określa on ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kształcenia.

PRZYDATNE ADRESY:

Wyszukiwarka kierunków studiów http://wybierzstudia.nauka.gov.pl

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl

Informacje o uczelniach, kierunki studiów http://www.uczelnie.info.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze:  http://www.ohpdlaszkoly.pl

Informacja europejska dla młodzieży : http://www.eurodesk.pl/

Zachęcamy Uczniów do skorzystania z indywidualnej porady doradcy zawodowego:

ul. Odrowąża 75, Tel. 22  811 05 22, 22 811 26 46

Plac Defilad 1, Tel. 22 656 66 48

Szkolny doradca zawodowy: Agnieszka Waląg ( gabinet pedagoga szkolnego) – zapisy w godzinach pracy gabinetu.

Rejonowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży:

  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status