Urszula Nakielska

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Kilka dni temu rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Wielu z Was ma jeszcze wątpliwości, pojawiają się pytania. Będziemy starali się na bieżąco informować Was na naszej stronie, aby ułatwić Wam podjęcie decyzji i dostarczyć wszelkich informacji na temat planowanych klas.

W klasie 0F – nauka języka francuskiego będzie odbywała się od podstaw, zaczniemy razem wspólną przygodę z językiem francuskim. Uczniowie tej klasy na lekcjach języka polskiego zapoznają się z literaturą francuską, a na matematyce poznają podstawowe terminy z tej dziedziny w języku francuskim. Oczywiście w całym cyklu nauki będzie wiele okazji, aby dokładnie poznać kulturę francuską, przekonać się czy Francuzi naprawdę jedzą żaby oraz poznać piosenki wykonawców francuskojęzycznych.  Nauka w tej klasie umożliwi Wam uzyskanie certyfikatów znajomości języka francuskiego DELF, a w przyszłości nawet podjęcie studiów we Francji. Język francuski – to wiele możliwości! 

Naukę języka francuskiego oferujemy również w innych klasach, dostosowując poziom zaawansowania po pierwszych spotkaniach z uczniami we wrześniu.

W naszym liceum realizowany jest program nauki języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom. Udział w nim kończy się zdaniem międzynarodowego egzaminu na poziomie A2/B1 (DSD I) oraz B2/C1 (DSD II).
Program skierowany jest do uczniów uczących się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a w przyszłym roku szkolnym obejmie uczniów z klasy lingwistyczno-turystycznej 1E oraz z klasy 1/2.

Deutsches Sprachdiplom jest egzaminem państwowym przeprowadzanym na całym świecie przez Zentralstelle für das Auslandswesen (ZfA). Do egzaminu przystępują uczniowie tylko licencjonowanych szkół Partnerskich Republiki Federalnej Niemiec, do którego grona należy nasze liceum.
Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. I co najważniejsze, absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy!

Oprócz udziału w programie DSD uczniowie klas 1E i 1/2 będą mogli uczestniczyć w wymianie międzynarodowej ze szkołą partnerską w Niemczech, w warsztatach językowych realizowanych w Polsce i w Niemczech oraz w zajęciach prowadzonych przez native speakera z Niemiec.

W ramach współpracy z Zakładem Psychopedagogiki Kreatywności Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie klasa 1C  będzie objęta opieką akademicką. Planowane są cykliczne spotkania z wykładowcami oraz studentami uczelni wyższej. Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach i treningach podnoszących ich umiejętności w zakresie kompetencji miękkich i twórczym rozwiązywaniu problemów.

Uczniowie klas po gimnazjum wybierają rozszerzenia dopiero pod koniec pierwszej klasy, będą realizowane w klasie drugiej i trzeciej.

Wskazane rozszerzenia będą mogli wybierać uczniowie z każdej klasy po analizie preferencji uzdolnień i możliwości przeprowadzonej na terenie szkoły przez doradcę zawodowego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status