Grażyna Grzegorczyk

Wykład w formie on-line odbędzie się 15 marca b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Piotrowska – pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej, współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Pandemia i wynikający z niej lock down zmieniły nasze życie, w tym także warunki wzrastania i rozwoju dzieci. Rozważymy zatem, jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa wiążą się  ze zdalną edukacją, ale wskażemy także jej możliwe jasne strony. I najważniejsze – zastanowimy się, co możemy zrobić, aby dzieciom i ich rodzinom udało się przejść pomyślnie przez ten trudny czas. Przeanalizujemy także czynniki, których obecność może modyfikować wpływ zdalnej edukacji i izolacji na rozwój dzieci.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 12 marca b.r. na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status