Urszula Nakielska

W sobotę 2 marca grupa 15 uczniów z klasy 3/1 przystąpiła do egzaminu z języka francuskiego DELF na poziomie A2.

Egzamin składał się z części pisemnej oraz ustnej. Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające praktyczne umiejętności językowe takie jak: rozumienie dokumentów ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, musieli również napisać 2 wypracowania w języku francuskim. W czasie egzaminu ustnego losowali tematy, do których musieli wyglosić monolog oraz odegrać dialogi z egzaminatorem.

Czekamy teraz na wyniki!

UNA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status