Renata Wójcik

W ramach działalności i promocyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii edukacyjnej (w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii) przyjechał do naszej szkoły 11 lutego 2015 r. Autobus Energetyczny. Akcja ma charakter ogólnopolski i określona jest w programie „Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania”. Prezentowaną ekspozycję obejrzało 150 uczniów z gimnazjum i liceum. Uczniowie poznali różne sposoby oszczędzania energii i poszerzyli wiadomości o działaniu urządzeń solarnych.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu. To także badanie przyczyn zachodzenia tych zmian i podejmowanie działań, aby przeciwdziałać owym negatywnym procesom. Mają zachęcić każdego do podejmowania wysiłku na rzecz ochrony klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku. Autobus stanowi mobilne centrum informacyjno-edukacyjnego. Zawiera min. sugestywne, plastyczne dane o ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych, infrastrukturze wodno-ściekowej, bezprzewodowym sterowaniu oświetleniem i ogrzewaniem, energooszczędnym oświetleniu, inteligentnych sieciach energetycznych.

Każdy z nas przyczynia się do powstawania zagrożeń dla klimatu. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem będą tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

Wizyta EKO-busa wpisuje się w naszą szkolną tradycję działań na rzecz zdrowia i ekologii. To kolejny przykład tego, jak doceniamy wychowanie młodego człowieka jako obywatela dbającego nie tylko o swoją karierę, lecz także o wspólne dobro, jakim jest nasza natura, nasza planeta.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status