Renata Wójcik

Maj dla ZS Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi  przy ul. Olgierda to nie tylko miesiąc matur, ale też miesiąc europejski. Nie bez przyczyny chwalimy się, że jesteśmy szkołą europejską, nie tylko z powodu Patrona Gimnazjum, Roberta Schumana, ale również z powodu licznych w szkolnym kalendarzu imprez europejskich, które stały się już naszą tradycją.

W tym roku maj zaczęliśmy od  lekcji wychowaczych na tematy unijne ( klasy I – o Patronie i jego wkładzie w tworzenie wspólnej Europy, klasy II i klasy III – o Parlamencie Europejskim i 10 latach Polski w UE). Ciekawostką jest to, że lekcje przygotowują i  prowadzą sami uczniowie. W klasach III,zajętych w kwietniu egzaminami, lekcje poprowadzili uczniowie klasy II LO. Rozpisaliśmy konkurs na pracę zatytułowaną „ List młodego Polaka do Roberta Schumana” – nagrodą będzie ocena z wiedzy o społeczeństwie i duma z pierwszej swojej publikacji na stronie szkoły. Na dniach zorganizujemy wystawę „ Robert Schuman w karykaturze” pod patronatem Samrządu Uczniowskiego, a 10 maja jak co roku od 14 lat weźmiemy masowy udział w Paradzie Schumana.

Skorzystamy też z propozycji Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy i pojedziemy tramwajem promocyjnym po Warszawie, aby uświadomić sobie jak pod wpływem funduszy europejskich zmienia się nam stolica.

Kolejnym działaniem w maju będzie przygotowanie do szkolnych prawyborów europejskich, które przeprowadzimy z prawdziwą komisją wyborczą, prawdziwą urną, prawdziwymi kandydatami z Mazowsza i prawdziwymi procedurami wyborczymi. Planujemy to na 20 maja. A przedtem oplakatujemy szkołę informacjami o Parlamencie Europejskim, listami kandydatów, rozpowszechnimy wiedzę n.t ważności udziału w wyborach.

Tak wygląda nasz szkolny europejski maj.

Marzena Romanowska, nauczyciel wos-u i historii

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status