Grażyna Grzegorczyk

A gdyby tak zamiast szkicować w zeszycie wykresy paraboli… – zagrać w grę?

Gamifikacja to świadome i celowe wykorzystanie mechanizmów stosowanych przy projektowaniu gier w celu aktywizowania i motywowania uczestników.

W grze należy zbierać monety i gwiazdki, jak to często bywa. A w grze na matematyce, żeby je zebrać trzeba zaprojektować tor ruchu naszej postaci – korzystając z wzoru funkcji kwadratowej! Nagle okazuje się, że współczynnik a oraz współrzędne wierzchołka mają ogromne znaczenie (zbiorę wszystkie monety czy tylko niektóre?), a przechodzenie z postaci iloczynowej na postać kanoniczną jest proste. Wszystko po to, by przejść poziom!

To, co uczniowie klasy 2A wcześniej widzieli w podręczniku znalazło bardzo przydatne, a przede wszystkim bardzo wciągające zastosowanie.

A.T.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status