Renata Wójcik

UWAGA! – II TERMIN sprawdzianów językowych do klas I dwujęzycznych i klasy wstępnej z językiem francuskim

Sprawdziany zorganizowane dla kandydatów, którzy mieli do nich przystąpić w I terminie w naszej szkole, ale z różnych przyczyn nie mogli się zgłosić.

JĘZYK FRANCUSKI – sprawdzian kompetencji językowych (do klasy 1C)

28.07.2020r. – godz. 12.00 – 13.30

JĘZYK FRANCUSKI – sprawdzian predyspozycji językowych (do klasy 0F)

29.07.2020r. – godz. 10.00 – 11.30

JĘZYK ANGIELSKI – sprawdzian kompetencji językowych (do klas 1A i 1B)

30.07.2020r. – godz. 10.00 – 12.00

Kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji/predyspozycji językowych w tej szkole ponadpodstawowej, która znajduje się najwyżej na liście preferencji kandydata.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status