Grażyna Grzegorczyk

Dnia 12 października o godzinie 14:35 mała sala gimnastyczna naszej szkoły zamieniła się w petersburską salę rozpraw Sądu Głównego.

Klasa 3c, pod opieką Pani Elżbiety Iller, wystawiła spektakl – proces sądowy głównego bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego p.t. ,,Zbrodnia i kara” – Rodiona Raskolnikowa.

Spektakl był owocem analizy i interpretacji lektury metodą projektu (stworzenie i rozpisanie ról, mowy obrońcy, prokuratora, przygotowanie scenografii i strojów).

Przed wejściem do sali rozpraw odbyła się inspekcja widowni. Strażnicy, operując detektorem metalu, zadbali o bezpieczeństwo zgromadzonych. Udekorowane pomieszczenie oraz kostiumy aktorów (m.in. togi) odwzorowały klimat występujący w sądzie i w carskiej Rosji.

Spektakl rozpoczął się od przedstawienia zarzutów wobec Rodiona Raskolnikowa. Istotną częścią przedstawienia było przesłuchanie świadków w następującej kolejności: Dimitra Prokopa Razumichina, Soni Marmieładowny, Awdotii Romanownej oraz samej matki oskarżonego – Pulcherii Raskolnikowej. Przed naradą sądu prokuratura oraz obrona przedstawiły swoje mowy końcowe. Prokurator żądał najwyższego wymiaru kary, czyli śmierci, natomiast obrona, podając odpowiednie argumenty, starała się umniejszyć wyrok. Na koniec oskarżony prosił o sprawiedliwą karę. Po chwilowej przerwie nastąpiło ogłoszenie wyroku. Na mocy Imperium Rosyjskiego Rodion Raskolnikow, oskarżony o dwa morderstwa z kradzieżą, został skazany na 8 lat ciężkich robót na Syberii oraz pozbawienie praw obywatelskich na czas kary.

Zmotywowani sukcesem spektaklu mamy zamiar spełniać prośby publiczności i częściej wystawiać inscenizacje wybitnych dzieł literatury polskiej i światowej.

Amanda Żaczek 

Klasa 3c

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status