Ustny egzamin Deutsches Sprachdiplom II tuż, tuż …

W naszym liceum odbył się dzisiaj ustny egzamin pilotażowy DSD II na poziomie B2/C1, który przeprowadziła pani Birgit Mohr z Centrali Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA) w Niemczech. Celem spotkania było przypomnienie uczniom struktury egzaminu, kryteriów oceniania oraz umożliwienie uczestnictwa w symulacji egzaminu ustnego.

Pani Mohr dała uczniom wskazówki i udzieliła rad, jak najlepiej przygotować się do występu przed komisją egzaminacyjną i jak przygotować doskonałą prezentację.

Licealistom z grupy DSD II życzę powodzenia i trzymam kciuki za bardzo dobre wyniki na egzaminach ustnych, które odbędą się już za pięć tygodni.

Aneta Kmiecik

Deutsches Sprachdiplom DSD II międzynarodowy egzamin z języka niemieckiego

24 listopada 2021r. został przeprowadzony w naszej szkole pisemny egzamin z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom, poświadczający znajomość języka na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Do egzaminu przystąpiło 8 uczniów z klasy 3/2, którzy zmagali się z zadaniami z zakresu rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz z wypowiedzią pisemną.

Egzamin Deutsches Sprachdiplom II wieńczy trzy lata nauki języka niemieckiego naszych licealistów i organizowany jest przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).

Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. I co najważniejsze, absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy!

Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników i powodzenia podczas ustnej części egzaminu, która odbędzie się 10 stycznia 2022r.

Aneta Kmiecik

Birgit Mohr

17 czerwca 2021 roku odbyło się w naszym liceum uroczyste wręczenie Niemieckich Dyplomów Językowych – Deutsches Sprachdiplom II. Z tej okazji serdeczne gratulacje przekazali również pani Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP i honorowa patronka programu DSD w Polsce oraz pan Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
Dyplom językowy DSD II jest potwierdzeniem opanowania języka na poziomie C1 lub B2 i otwiera naszym absolwentom drzwi na wyższe uczelnie w Niemczech.
Wszystkim absolwentom programu DSD II gratuluję osiągnięcia bardzo dobrych wyników i życzę dalszych sukcesów.
Aneta Kmiecik

29 kwietnia uczniowie z klasy 2/2 uczestniczyli w warsztatach języka niemieckiego, które odbyły się w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Instytutu Goethego „Deutsch Plus”.  Celem spotkania było przybliżenie uczniom niemieckiej kultury i aktualnego obrazu Niemiec. Tematem spotkania była tym razem muzyka. Katharina Siegert i Marie Storbek opowiedziały naszym licealistom o aktualnych trendach muzyki niemieckiej oraz o najbardziej popularnych wokalistach i zespołach na scenie muzycznej w Niemczech. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat muzyki, której słucha młodzież w Polsce oraz do posłuchania fragmentów muzyki w wykonaniu zespołów z Niemiec.
AKM

Nasze liceum jest szkołą partnerską Niemiec i już od wielu lat należy do sieci szkół „Szkoły: Partnerzy przyszłości” (Schulen: Partner der Zukunft). Projekt PASCH to inicjatywa obejmująca szkoły na całym świecie, która umożliwia młodym ludziom dostęp do języka niemieckiego i edukacji na lepszym poziomie.

 

Projekt PASCH jest koordynowany przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowany we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

 

W ramach realizacji projektu nasze liceum oferuje zajęcia prowadzone przez native speakera – panią Birgit Mohr z Centralnego Wydziału Szkolnictwa Zagranicą (ZfA) oraz umożliwia licealistom zdobycie Dyplomu Języka Niemieckiego / Deutsches Sprachdiplom na poziomie A2/B1 oraz B2/C1.

AKM

To już 17 lat ...

To już 17 lat ...

Współpraca z naszą szkołą partnerską Robert-Schuman-Gymnasium w Niemczech trwa już 17 lat. W tym czasie bardzo duża grupa naszych uczniów uczestniczyła w projekcie wymiany młodzieżowej. Wspólnie poznaliśmy region Saarland, jego zwyczaje, historię i kulturę. Zwiedziliśmy Saarlouis, Trewir, Saarbrücken i Heidelberg. Odwiedziliśmy Luksemburg i Schengen. Naszym przyjaciołom z Niemiec pokazaliśmy wiele pięknych miejsc w Polsce, zwiedziliśmy także Warszawę, Kraków, Toruń, Żelazową Wolę oraz Kazimierz Dolny. Dzięki naszej współpracy poznaliśmy wspaniałych ludzi i przeżyliśmy wiele przygód. które na zawsze pozostaną w naszych sercach.

Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji wymiany.

A co słychać u naszych partnerów?

Zapraszamy do obejrzenia filmu 😀

https://www.youtube.com/watch?v=panceo6Cgx0

W ramach współpracy z wydziałem Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim zapraszamy na cykl wykładów w języku niemieckim poświęconych nauce języka niemieckiego oraz możliwościom wykorzystania znajomości tego języka w przyszłości.

Pierwszy wykład nt. “Berufe mit Zukunft: Übersetzen und Dolmetschen in Zeiten des digitalen Wandels” wygłosiła pani dr Alicja Sztuk.

Drugi wyklad nt. „Deutsches Essen – eine kleine kulinarische Reise” wygłosi Jochen Matthies, doktorant na Uniwersytetach w Mainz i w Halle.

Trzecie spotkanie nt. „Erasmus+” poprowadzili studenci Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzisiaj nasi licealiści przystąpili do międzynarodowego egzaminu Deutsches Sprachdiplom II, który sprawdza znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1. Niemiecki Dyplom Językowy to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju. Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na polskim i europejskim rynku pracy. Przed naszymi uczniami jeszcze ustna część egzaminu, która odbędzie się 21 stycznia 2021 roku.

Trzymam kciuki i życzę powodzenia!

Aneta Kmiecik

W dniu 30.11.2020 roku odbyły się w naszym liceum warsztaty języka niemieckiego prowadzone przez Judith Buchta w ramach realizacji projektu Deutsch Plus. Celem spotkania było zastosowanie języka niemieckiego w praktycznych sytuacjach oraz pogłębienie wiedzy uczniów na tematy związane z życiem i studiami w Niemczech. Uczniowie mieli również możliwość poznać Lipsk – miasto naszego gościa oraz kraj związkowy Sachsen.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy 2/2, którzy chętnie zaangażowali się w zajęcia, opowiadali o sobie i zadawali wiele pytań. Na koniec spotkania nasi licealiści zaprosili Judith do rozwiązania quizu o Polsce. Okazało się, że nasz gość bardzo dobrze zna nasz kraj, ale jednak nasi licealiści byli bezkonkurencyjni.

Bardzo dziękujemy Judhit i Goethe-Institut w Warszawie za to wspaniałe spotkanie!

Aneta Kmiecik

Dzisiaj odbył się w naszym liceum ustny egzamin pilotażowy DSD II z udziałem pani Birgit Mohr z Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech. Celem egzaminu było przypomnienie uczniom kryteriów oceniania, struktury egzaminu oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Ze względu na szczególne okoliczności egzamin odbył się online. Nasi uczniowie obejrzeli nagranie symulacji egzaminu ustnego oraz sami mogli ocenić jego występ.

Egzamin ustny DSD II składa się z następujących części: krótkiego wykładu na temat, który uczniowie poznają dopiero na egzaminie oraz prezentacji ucznia na wybrany temat. Po każdej części komisja egzaminacyjna zadaje jeszcze dodatkowe pytania.

Po obejrzeniu egzaminu pani Mohr dała uczniom wskazówki i udzieliła rad, jak najlepiej przygotować się do występu przed komisją egzaminacyjną i jak przygotować doskonałą prezentację.

Naszej grupie DSD II życzymy powodzenia i bardzo dobrych wyników na egzaminach w grudniu!!!

Aneta Kmiecik

Uczniowie naszego liceum mają możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego i otrzymania Niemieckiego Dyplomu Językowego (Deutsches Sprachdiplom II) na poziomie B2/C1. Niemiecki Dyplom Językowy to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju.

Uzyskanie dyplomu jest świadectwem doskonałej znajomości języka niemieckiego i upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego. Ponadto absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Dyplom DSD II posiada już ponad 14000 absolwentów na całym świecie, wśród nich znajdują się również absolwenci naszego liceum.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu DSD II prowadzą pani Aneta Kmiecik oraz pani Birgit Mohr, doradca z Zentralstelle für Auslandschulwesen w Polsce.

Nasi licealiści przystąpią już niebawem do egzaminów pisemnych, które odbędą się 24 listopada 2020 roku. Egzaminy ustne planowane są natomiast na 14 grudnia 2020r.

Aneta Kmiecik

Uczniowie z klasy 3B przystąpili do próbnych egzaminów DSD II i zmierzyli się z zadaniami z zakresu słuchania, czytania i pisania.
Właściwe egzaminy już niebawem:
część pisemna odbędzie się 24 listopada 2020r.
część ustna natomiast 14 grudnia 2020r.
Życzymy powodzenia!!!
AKM

W czwartek 30 stycznia 2020r. został przeprowadzony w naszej szkole ustny egzamin z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom II, poświadczający znajomość języka na poziomie B2 lub C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Miło mi poinformować, że nasi uczniowie uzyskali najwyższe wyniki, a ich umiejętności językowe  ocenione zostały na poziomie C1.

Deutsches Sprachdiplom II wieńczy sześć lata nauki języka niemieckiego naszych uczniów, którzy właśnie w naszej szkole rozpoczęli naukę tego języka.

Egzamin DSD II to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju. Spełnia on wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich.

Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. I co najważniejsze absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

100% poziom zdawalności egzaminu to ogromny sukces nie tylko uczniów, lecz również nauczycieli – p. Birgit Mohr, p. Anety Kmiecik oraz p. Katarzyny Korjat – realizujących program DSD w naszym liceum.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i trzymam kciuki, aby wyniki w części pisemnej były równie satysfakcjonujące.

Aneta Kmiecik

nia 9 października uczniowie z klas 1/2 oraz 2B uczestniczyli w koncercie niemieckiego rapera Roger’a Rekless’a. Koncert odbył się w warszawskim klubie ,,Progresja” i był kolejnym punktem trasy koncertowej piosenkarza organizowanej we współpracy z Instytutem Goethego. Udział w koncercie okazał się strzałem w dziesiątkę. Atmosfera na koncercie była jedyna w swoim rodzaju – Roger Regress zachwycał energią i z łatwością nawiązał kontakt z publicznością. To była wspaniała lekcja języka niemieckiego.
Po koncercie nie mogło zabraknąć wspólnych zdjęć i długiej kolejki po autografy

A. Kmiecik

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli w warsztatach językowych prowadzonych przez panią Elisabeth Pierz, która jest studentką historii, filozofii i języka niemieckiego na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu (Albert-Ludwigs Universität Freiburg), a jeszcze kilka lat temu pracowała w naszej szkole wspierając nas – nauczycieli języka niemieckiego – w codziennej pracy.

Warsztaty odbywały się w ramach zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu Deutsches Sprachdiplom II na poziomie B2/C1.

Jak funkcjonuje opieka medyczna w Niemczech? Co tak właściwie oznacza zdrowy styl życia i co robić, aby długo cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją? – to główne tematy dzisiejszych zajęć. Podczas warsztatów uczniowie uzyskali informacje o niemieckim systemie zdrowia, o rodzajach ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych pacjentom, o prawach pacjenta oraz dyskutowali o sposobach zapobiegania chorobom i dbaniu o zdrowie. Ponadto mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu „Gesundheit”, poznać fachowe słownictwo niezbędne na egzaminie DSD II i w bardzo miłej atmosferze poćwiczyć język niemiecki 😀
A. Kmiecik

W dniu 17 września 2019 r. pani dyrektor Jolanta Kaczmara wręczyła uczniom naszego liceum Niemieckie Dyplomy Języka Niemieckiego (Deutsches Sprachdiplom I).

Miło nam poinformować, że wszyscy uczniowie, którzy podeszli do egzaminu, zdali otrzymując bardzo wysokie wyniki. Pani dyrektor serdecznie pogratulowała uczniom sukcesu i życzyła im wytrwałości w dalszej nauce języka niemieckiego.

Warto również nadmienić, że w naszym liceum uczniowie mogą kontynuować naukę języka niemieckiego i przygotowywać się do drugiego stopnia egzaminu DSD, tym razem na poziomie B2/C1. Uzyskanie Niemieckiego Dyplomu Językowego – Deutsches Sprachdiplom II jest świadectwem doskonałej znajomości języka niemieckiego, przepustką na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech oraz zwiększa szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Gratuluję naszym uczniom i życzę dalszych sukcesów !!!!
A. Kmiecik

Wymiana młodzieży ze szkołą partnerską z Niemiec

W dniach od 18 do 25 maja 2019 roku mieliśmy przyjemność przebywać w Niemczech w ramach międzynarodowej współpracy z Robert-Schumnan-Gymnasium z Saarlouis. Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Głównym celem wymiany było poznanie regionu Saarland, zwyczajów, historii, kultury i życia codziennego w Niemczech, wykorzystywanie przez uczniów polskich w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach języka niemieckiego oraz ich poszerzanie, a także integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Ponadto uczniowie mogli zdobywać doświadczenia rozwijające postawę ciekawości i otwartości wobec innych narodów oraz wzmacniać poczucie własnej tożsamości kulturowej.

Pobyt grupy polskiej rozpoczął się od spotkania z rodzinami, u których nasi uczniowie mieli mieszkać przez cały okres pobytu w Niemczech. Wspólnie spędzony czas pozwolił przełamać lody oraz były okazją do rozmów i nawiązania bliskich relacji.

W kolejnym dniu młodzież wyjechała Trewiru – najstarszego miasta Niemiec. W Trewirze zwiedzili m.in. pozostałości amfiteatru z I w., termy rzymskie, Bazylikę Konstantyna, bramę Porta Nigra – najbardziej charakterystyczny zabytek miasta z czasów rzymskich oraz Katedrę Św. Piotra, gdzie znajduje się relikt-szata Chrystusa.

Następnego dnia uczniowie pojechali do Velsen, aby zwiedzić kopalnię węgla kamiennego – Erlebnisbergwerk. Zwiedzanie kopalni było dla uczniów ogromny przeżyciem, gdyż mogli samodzielnie uruchamiać maszyny wykorzystywane do pracy pod ziemią, wydawali polecenia za pomocą światła i dźwięku, samodzielnie uruchamiali maszyny i urządzenia do wydobywania i rozdrabniania węgla kamiennego oraz przemieszczali się jak górnicy na taśmach transportujących węgiel, na specjalnych rowerach i w wagonikach podziemnych. Zapoznali się z historią powstania węgla, a także zobaczyli jak wyglądała praca górników na początku powstania kopalni i w czasach obecnych. Dowiedzieli się również jak wygląda szkolenie młodych górników oraz jakie zagrożenia dla ich życia niesie praca pod ziemią, jakich zasad muszą przestrzegać oraz o czym nie powinni zapomnieć schodząc pod ziemię.

Najważniejszym punktem programu wymiany była wycieczka do Luxemburga. Najpierw uczestnicy wymiany odwiedzili najsłynniejszą wioskę w Europie – Schengen, która znajduje się na granicy 3 państw Francji, Niemiec i Luksemburga i stała się sławna 14 czerwca 1985 roku, kiedy to na statku Princesse Marie Astrid na rzece Mozeli podpisano traktat znany obecnie jako Układ z Schengen. W Schengen nasi uczniowie zwiedzili Europejskie Muzeum oraz Pomnik Układu z Schengen. Następnie pojechali do Luksemburga, gdzie odwiedzili dom narodzin patrona naszej szkoły Roberta Schumana oraz poznali historię miasta. W drodze powrotnej wszyscy uczestnicy wymiany podziwiali z tarasu widokowego przepiękną pętlę Saary.

Piąty dzień pobytu w Niemczech uczniowie spędzili w Saarlouis. Mieli okazję poznać najważniejsze zabytki miasta: Großer Markt – główny plac miasta, kościół parafialny pw. św. Ludwika (St. Ludwig), Muzeum Miejskie (Stadtmuseum), pozostałości obwarowań i twierdzy (XVII-XVIII w.) oraz fontannę Marienbrunnen. Po południu uczniowie pojechali do Beckingen, gdzie grali w Fussballgolf. Zmagania sportowe sprawiły uczniom wiele przyjemności i wszyscy w dobrych nastrojach wrócili do Saarlouis, aby spędzić ostatni wieczór wymiany z rodzinami niemieckimi.

Ostatni dzień rozpoczęły warsztaty plastyczno-językowe, podczas których młodzież przygotowała plakaty podsumowujące pobyt w Niemczech. To był dla wszystkich niezapomniany czas. Szkoda, że pobyt w Saarlouis dobiegł końca, ale piękne wspomnienia pozostaną z nami na zawsze.
Aneta Kmiecik

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tygodniowych warsztatach języka niemieckiego zorganizowanych przez Instytut Austriacki w Warszawie oraz wydział DaF Uniwersytetu Wiedeńskiego.
Celem projektu było rozwijanie sprawności komunikacyjnych, poszerzenie zakresu słownictwa, pogłębienie wiedzy na temat Austrii i kultury austriackiej, wspieranie kreatywności uczniów oraz zdobycie nowych umiejętności w zakresie pracy w grupie i autoprezentacji.
Uczniom podobała się zarówno ciekawa tematyka, jak i różnorodne formy i metody pracy stosowane przez lektorki. Podkreślali, że podczas zajęć panowała miła atmosfera, która sprzyjała nauce.
Najwięcej emocji wzbudziła część kulinarna, a w szczególności wspólne pieczenie tortu Sachera, który smakował wyśmienicie

Warsztaty zakończyły się prezentacją prac poszczególnych grup, które zostały nagrodzone brawami.
A. Kmiecik

Ruszyły przygotowania do wymiany polsko-niemieckiej
Już niebawem uczniowie z naszej szkoły wyjadą do Saarlouis w Niemczech w ramach wymiany polsko-niemieckiej.
Tegoroczny program wymiany jest bardzo ciekawy. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi ze szkoły partnerskiej Robert-Schuman-Gymnasium zwiedzimy Saarlouis oraz najstarsze miasto w Niemczech – Trewir. Będziemy również podziwiać „Saarschleife”z wieży widokowej Baumwipfelpfad oraz wybierzemy się na wycieczkę do Luksemburga.
Uczestnicy wymiany będą mieszkali u rodzin niemieckich, dzięki czemu będą mogli nie tylko pogłębić znajomość języka niemieckiego, lecz również poznać kulturę kraju i codzienne życie młodzieży w Niemczech.
K. Korjat / A. Kmiecik

19 czerwca 2018r. odbyło się w naszym liceum uroczyste wręczenie Niemieckich Dyplomów Językowy DSD II. Wśród tegorocznych absolwentów programu znaleźli się również nasi uczniowie, którym dyplomy wręczył Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce pan Rolf Nikel.

Wszystkich zebranych gości powitała pani Dyrektor Jolanta Kaczmara. Następnie głos zabrał Pan Ambasador, który pogratulował uczniom uzyskania dyplomu DSD II oraz wyraził uznanie dla zaangażowania i pracy nauczycieli języka niemieckiego.

Został również odczytany list pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy skierowany do uczniów. Na koniec przemawiał Doradca-Koordynator Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą Pan Karl-Martin Everding, który z dumą opowiadał o poziomie językowym uczniów, zachęcał ich do  podjęcia studiów w Niemczech oraz wykorzystania języka niemieckiego w przyszłej pracy. Uroczystości towarzyszył koncert w wykonaniu zespołu z Willy-Brandt-Schule w Warszawie.
Warto wspomnieć, że Niemiecki Dyplom Językowy  jest przepustką językową na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech, a poza tym świadectwem doskonałej znajomości języka niemieckiego.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów! (AKM)

W dniach od 8 do 14 kwietnia 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole uczniów i nauczycieli z Robert-Schumnan-Gymnasium z Saarlouis w Niemczech.

Pobyt grupy niemieckiej rozpoczął się od zajęć integracyjnych, które odbywały się w Lasku Bródnowskim. Wspólne zajęcia pozwoliły przełamać lody oraz były okazją do wspólnej zabawy i nawiązania bliskich relacji.

W kolejnym dniu młodzież wyjechała do Kazimierza Dolnego – uroczego, renesansowego miasteczka, położonego malowniczo nad Wisłą.
Podczas spaceru po Kazimierzu zobaczyliśmy zabytkową zabudowę Rynku z kamienicami i studnią, kościół Farny, ruiny średniowiecznego Zamku z Basztą oraz wspięliśmy się na Górę Trzech Krzyży, aby podziwiać panoramę miasta. Dużo radości i śmiechu wzbudził wspólny przejazd meleksami do wąwozu Korzeniowego.
Ogromne wrażenie zrobiły na uczestnikach wysokie ściany wąwozu dochodzące miejscami nawet do 8 metrów i korzenie drzew zwisające z jego ścian.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy również imponujące ruiny zamku w Janowcu, malowniczo położonego na nadwiślańskiej skarpie. Z jego murów roztacza się rozległy widok na dolinę Wisły, a jakby tego było jeszcze mało – zamieszkuje go najprawdziwszy duch Czarnej Damy 🙂

Kolejny dzień uczniowie spędzili w największym centrum nauki w Polsce w Centrum Nauki Kopernik. Każdy uczestnik mógł samodzielnie odkrywać tajemnice natury, przeprowadzać doświadczenia i świetnie się przy tym bawić. Każdy mógł poczuć się odkrywcą i badaczem.

Najważniejszym punktem programu wymiany było zwiedzanie Warszawy. Wspólnie z panią przewodnik zwiedziliśmy Zamek Królewski, a następnie udaliśmy się na spacer uliczkami Warszawy. Pani przewodnik opowiedziała nam historię miasta oraz przedstawiła najważniejsze miejsca: Stare Miasto, Plac Zamkowy, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Syrenki, Barbakan i Mury miejskie oraz Pomnik Małego Powstańca.

Ostatni dzień rozpoczęły warsztaty plastyczno-językowe, podczas których młodzież przygotowała plakaty podsumowujące pobyt w Polsce. Następnie udaliśmy się do Centrum Hulakula, gdzie czekały na nas nowoczesne tory bowlingowe. Każdy uczestnik wymiany mógł zmierzyć się w grze w kręgle w ramach Naszej Kręglowej Lidze Polsko-Niemieckiej, poczuć adrenalinę i odrobinę rywalizacji.

W ciągu tego tygodnia uczniowie mieli możliwość poznania się i sprawdzenia swoich umiejętności językowych spędzając ze sobą większość czasu. Z niecierpliwością wszyscy czekamy na maj 2019 roku i wyjazd do Saarlouis 😀 (AKM)

22 marca 2018r. odbył się w naszym liceum pilotażowy ustny egzamin DSD 1. Uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli okazję obejrzeć symulację egzaminu ustnego w wykonaniu uczniów Julii Adamowicz z klasy 2/2 oraz Julii Kamińskiej z klasy 3B.
Egzamin ustny składał się z trzech części. Na początku zdający odpowiadali na pytania z rożnych kategorii tematycznych, następnie prezentowali wcześniej wybrany temat, na koniec odpowiadali na pytania komisji egzaminacyjnej dotyczące tematu prezentacji.
W egzaminie uczestniczyła p. Birgit Mohr doradca z Zentralstelle für Auslandschulwesen w Polsce, która wraz z p. Anetą Kmiecik oceniała i omawiała prezentacje uczniów.

Gratulujemy ciekawych prezentacji, dobrych wyników, a przede wszystkim niesamowitej odwagi.

Ustny egzamin DSD 1 odbędzie się 5 kwietnia 2018r.
Trzymamy kciuki!!!
AKM

Każda okazja jest dobra, aby uczyć się języka niemieckiego. Dlatego w Walentynki zostały zorganizowane warsztaty, których motywem przewodnim była miłość. Język niemiecki nie jest uważany za język miłości, jednak zawiera wiele pięknych słów, zwrotów i przysłów, dzięki którym możemy opowiadać o naszych uczuciach. Walentynkowe zajęcia prowadzone były przez native speakera z Niemiec – panią Elisabeth Pierz (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) i zostały przyjęte przez uczniów naszej szkoły z dużym entuzjazmem.
Warsztaty rozpoczęła burza mózgów, której celem było aktywowanie skojarzeń ze słowem LIEBE, następnie uczniowie poznali tradycje i zwyczaje walentynkowe naszych zachodnich sąsiadów, opowiadali o swoich planach na świętowanie Dnia Zakochanych, nauczyli się nowych wyrażeń i idiomów oraz mieli możliwość wyrażenia własnej opinii na temat tego święta.

Alles Liebe zum Valentinstag!
Aneta Kmiecik

W dniach 15-17 grudnia 2017r. odbyły się w naszym liceum ogólnopolskie warsztaty języka niemieckiego Lyrik-Performance-Workshop prowadzone przez niemiecką poetkę Pauline Füg. Zostały one zorganizowane przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) pod patronatem pani Ambasadorowej Olivii Nikel. Udział w tych niezwykłych zajęciach był główną nagrodą w konkursie Lyrik-Performance, który polegał na przedstawieniu własnej interpretacji wiersza H. Heine Die Loreley. W warsztatach uczestniczyli Oliwia Malinowska, Aleksander Celiński oraz Jakub Wierzbicki z klasy 1B. Podczas spotkania uczniowie nie tylko uczyli się języka niemieckiego, lecz przede wszystkim doskonalili swój warsztat pisarski. Tworzyli własne teksty w stylu poetyckiego slamu oraz prezentowali własne wiersze. Prowadzący zajęcia pracowali również nad wyrażaniem emocji młodych poetów, uczyli, jak wykorzystywać wyobraźnię i pomagali w rozwijaniu zdolności pisarskich. Warsztaty Lyrik – Performance swoją obecnością uświetniła pani Olivia Nikel – żona ambasadora Niemiec, pani Jolanta Kaczmara – dyrektor CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana oraz pan Karl-Martin Everding – Koordynator Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.(AKM) „Lyrik-Perfomance to jeden z wielu przykładów kreatywnych działań 137 LO. Dobry pomysł na naukę języków obcych skutkuje bardzo dobrymi wynikami na egzaminach, rozwijaniu pasji, zainteresowań uczniów, czyni szkołę niezwykłym miejscem. Przed nami kolejne edukacyjne wyzwania i pewnie kolejne powody do satysfakcji. Już wkrótce odbędzie się kolejna wymiana uczniowska ze szkołą Robert-Schuman-Gymnasium w Saarlouis w Niemczech, nasi uczniowie przystąpią do międzynarodowych egzaminów z języka niemieckiego na poziomach A2, B1, B2 i C1 oraz  będą uczestniczyli w zajęciach z native speakerem panią Birgit Mohr. (AKM)

Egzamin DSD jest egzaminem opracowanym i przeprowadzanym w ścisłej współpracy z ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Jest to egzamin państwowy oparty o standardy europejskie (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen).

Jest to egzamin dwupoziomowy:

  • DSD I poziom A2/B1, zdawany na poziomie gimnazjum
  • DSD II poziom B2/C1, zdawany na poziomie liceum

Uzyskanie dyplomu DSD II upoważnia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. Dyplom DSD II może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą chcieli i mieli możliwość wyjechać na stypendium do Niemiec, bądź podjąć praktyki w międzynarodowych firmach. I co najważniejsze absolwent programu DSD zwiększa swoje szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.
Uczniowie naszego liceum mogą zdawać egzamin na poziomie B2/C1.

Deutsches Sprachdiplom II składa się z dwóch zasadniczych części: pisemnej i ustnej.
Egzamin pisemny obejmuje rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego oraz komunikację pisemną. Prace egzaminacyjne wysyłane są do Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane.
Egzamin ustny to 15 minutowa rozmowa, którą ocenia koordynator ze strony niemieckiej oraz nauczyciel języka niemieckiego. Zadaniem ucznia jest przygotowanie referatu (3-5 minut) na temat przydzielony już w trakcie egzaminu oraz prezentacja tematu przygotowanego przez zdającego.
W naszym liceum odbywają się zajęcia przygotowujące do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD II na poziomie B2/C1.
Zajęcia prowadzi pani Birgit Mohr – doradca zawodowy z Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą (ZfA) we współpracy z nauczycielami języka niemieckiego panią Anetą Kmiecik i panią Joanną Murzyn.

Terminy zajęć:

dla uczniów z klasy 3B – wtorek 8.00 – 9.40, sala 65
dla uczniów z klas 2A i 1B – 8.00 – 9.40, sala 65

  • Udostępnij :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status